Patientfakturor och avgifter

Patientavgifter 2018 primärvård (ladda ner affisch i pdf-format för utskrift)

Patientavgifter 2018 specialistvård (ladda ner affisch i pdf-format för utskrift)

Allmänt om patientfakturor

Patientfakturor gällande sjukvård och tandvård distribueras ut av enheten Patientfakturor. Här handhas även fakturor gällande akut sjuka utländska patienter vad gälller EU/EES- och konventionsländer från övriga länder (självbetalande) samt utlandssvenskar för vård vid Akademiska Sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Här bokförs betalningarna och de obetalda fakturorna påminns en gång i veckan. Det tar cirka 1 vecka från registrering i Cosmic till patienten får sin faktura. Fakturor som gäller sjukvård har 30 dagars betalningsvillkor och tandvård har 10 dagar.

 

Vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar 

Information och länkar angående vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar finns under Handbok för patientavgifter, kap 10 

 

Servicetelefon

Enheten Patientfakturor har servicetelefon dit patienter kan vända sig om de har frågor angående frikort, faktura eller andra frågor som berör patientavgifter. Frågor gällande uteblivna besök, slutenvård, habilitering eller frågor där journalanteckningar behövs hänvisas till respektive avdelning/mottagning.

 

Kontakta Patientfakturor

Vid komplicerade fall hänvisa patienten till oss eller skicka informationen via internposten. Skriv då gärna vad patienten vill ha hjälp med och eventuellt telefonnummer så vi kan nå denne.