Patientfakturor och avgifter

Patientavgifter

Affisch för utskrift: Patientavgifter 2020

Förändrade patientavgifter från januari 2020.

Här hittar du lathund för utskrift med vanliga frågor och svar.
Läs mer om de nya avgifterna (bildspel).

Vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar 

Information och länkar angående vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar finns under Handbok för patientavgifter 

Servicetelefon
Enheten Patientfakturor har servicetelefon dit patienter kan vända sig om de har frågor angående frikort, faktura eller andra frågor som berör patientavgifter. Frågor gällande uteblivna besök, slutenvård, habilitering eller frågor där journalanteckningar behövs hänvisas till respektive avdelning/mottagning.

Kontakta Patientfakturor
Vid komplicerade fall hänvisa patienten till oss eller skicka informationen via internposten. Skriv då gärna vad patienten vill ha hjälp med och eventuellt telefonnummer så vi kan nå denne.