Patientfakturor och avgifter

Patientavgifter

Patientavgifter 2019 primärvård (pdf)

Patientavgifter 2019 specialistvård (pdf)


Vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar 

Information och länkar angående vård av personer från andra länder samt utlandssvenskar finns under Handbok för patientavgifter 

 

 Servicetelefon

 

Enheten Patientfakturor har servicetelefon dit patienter kan vända sig om de har frågor angående frikort, faktura eller andra frågor som berör patientavgifter. Frågor gällande uteblivna besök, slutenvård, habilitering eller frågor där journalanteckningar behövs hänvisas till respektive avdelning/mottagning.

 

Kontakta Patientfakturor

 

Vid komplicerade fall hänvisa patienten till oss eller skicka informationen via internposten. Skriv då gärna vad patienten vill ha hjälp med och eventuellt telefonnummer så vi kan nå denne.