Möt några av oss

Det viktigaste i hela vår verksamhet är medarbetarna. För oss är det därför en självklarhet att du som anställd ska trivas i din roll och få möjlighet att utvecklas. Detta oavsett vilken av Region Uppsalas 130 yrken du tillhör. Men hur är det egentligen att vara en del av Region Uppsala? Det kan vi som arbetar här berätta.

...........................................................................................................

Andreas, ambulanssjuksköterska         Elin, sjuksköterska
Andreas, ambulanssjuksköterska

"Jag utvecklas varje dag på ambulansen 
- både som person och kunskapsmässigt."

Filmen om
ambulanssjuksköterskan

  Elin, sjuksköterska

"Jag fick gå en diabetessjuksköterskeutbildning,
så nu har jag egen mottagning en gång i veckan.
Det är riktigt stimulerande."

Filmen om sjuksköterskan

...........................................................................................................

Jakob, läkare   Anna, ekonom
Jakob, läkare

"Vi har ett tätt samarbete med universitetet, vilket gör att man till exempel utvecklas inom forskning."

Filmen om läkaren

  Anna, ekonom

"Vi har stort utbyte – och lär oss mycket – av varandra."

Filmen om ekonomen

...........................................................................................................

Alexandra, elektriker   Eva, kulturstrateg
Alexandra, elektriker

"Sedan jag började på Akademiska har jag fått många erfarenheter inom eljobbet och även inom andra yrkesdelar."

Filmen om elektrikern

  Eva, kulturstrateg

"Vi får stort utrymme till fortbildning och att gå på olika seminarier för att kunna hålla oss à jour."

Filmen om kulturstrategen

...........................................................................................................

Sinan, tandläkare   Lisa, tandhygienist
Sinan, tandläkare

"Som nyutexaminerad var det bästa av allt att man fick en handledare som hjälpte till med svåra behandlingar."

Filmen om tandläkaren

  Lisa, tandhygienist

"Vi får gå både interna och externa kurser och det känns fantastiskt bra."

Filmen om tandhygienisten

 ...........................................................................................................

Anna, röntgensjuksköterska   Pierre, drifttekniker
Anna, röntgensjuksköterska

"De bilder jag tar blir ett redskap för att kunna ställa diagnos så att patienten ska få rätt behandling."

Läs om röntgensjuksköterska

  Pierre, drifttekniker

Om tekniken slås ut har de 45 minuter på sig: "Man får lite extra puls när det ringer".

Läs om drifttekniker

...........................................................................................................

Mari, biomedicinsk analytiker  
Mari, biomedicinsk analytiker

"Jag gillar att leka detektiv.
Dessutom får jag vara med
och hjälpa människor,
och det känns väldigt bra."

Läs om biomedicinsk analytiker