Vad du blir en del av

Medarbetare i vården

Region Uppsala vill vara i toppklass

Med cirka 11 900 anställda strävar vi efter att vara i toppklass. För att nå vår ambition behöver vi ständigt utvecklas – och vi arbetar för att hela tiden bli ännu bättre. Det gäller allt från våra tjänster och kvaliteten på det vi levererar till hur vi är som arbetsgivare. 

Vår organisation har sina rötter i 1860-talet och är spridd över åtta kommuner. I dagsläget är vi Uppsala läns näst största arbetsgivare och vår långa historia har gjort oss till en erfaren och stabil aktör. Som verksamhet värnar vi om den höga kompetensnivå som präglar vår organisation.

Vi värnar om både kunden och medarbetaren

För oss innebär toppklass en organisation som använder sina resurser på ett effektivt sätt, som är kvalitetsmedveten och som förvaltar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom ska organisationen stärka länets attraktionskraft. För att lyckas med detta främjar vi utvecklingsarbete och strävanden efter kontinuerliga förbättringar i verksamheterna.

Det är också viktigt för oss att ta tillvara varje medarbetares kunskaper. Vi vill både att rätt personer ska vilja stanna och utvecklas med oss, och rekrytera nya talanger.

Här behandlas alla lika

Region Uppsala, var det första landstinget i Sverige som tog fram en plan och en policy för hur vi ska behandla alla lika. Vi arbetar målinriktat för att alla våra anställda och kunder –oberoende av kön, etnisk tillhörighet och trostillhörighet –ska ha lika rättigheter.

Ur ett medarbetarperspektiv gäller policyn allt från rekrytering till kompetensutveckling och föräldraledighet. Kartläggningar visar att vi håller hög nivå avseende likabehandling och det är vi stolta över.

Det här gör vi för att bidra till en hållbar utveckling

Vi tar också vårt ansvar för att skapa en hållbar framtid. I vår vardag arbetar vi med avfallshantering och energisparande, och vi arbetar för att de kemikalier och läkemedel vi använder ska påverka miljön på minsta möjliga sätt.

Region Uppsala är miljöcertifierat och ligger i täten bland de regioner och landsting som serverar högst andel ekologisk mat.