Konstnärligt fördjupningsår, 1 år 50%

Vid sammanträdet den 26 maj fattade kulturnämnden beslut som innebär förändringar för Wiks folkhögskola till hösten. Det handlar om att öka skolans förmåga att möta samhällets behov i samband med coronakrisen, med ett ökat behov av utbildning inom det som heter allmän kurs. Samtidigt stoppas intaget till de ettåriga estetiska särskilda långa kurserna från och med höstterminen 2020.

 

Under Konstnärligt fördjupningsår lyfter vi frågor om konstnärliga praktiker, teori och metod, med fokus på dig som konstnär. Vad vill du säga med din konst och ditt skapande? Och hur vill du säga det?

Vill du utvecklas konstnärligt och processinriktat? Vill du få möjlighet till praktiskt konstnärligt arbete och fokusera på din personliga utveckling? Är du nyfiken på att utforska och överträda gränser mot uttryck som konceptuella verk, performance och installationer? 

Konstnärligt fördjupningsår på Wik ger dig redskap och möjligheter att göra just det. Du utforskar etiska, estetiska och samhälleliga perspektiv på bildkonsten, samtidigt som du utvecklas i de konstnärliga teknikerna. 

Utvecklas mot nya uttryck 

Wiks Folkhögskola erbjuder välutrustade ateljéer med fokus på tekniker som måleri, skulptur, screentryck och grafik. Fördjupningsåret kan ge möjligheter till konstnärliga samarbetsprojekt och utrymme att utvecklas mot nya uttryck. 

Vi ser gärna att du har intresse av att använda de resurser skolan erbjuder i form av verkstäder och kompetenser. Vissa moment sker med hela skolans övriga deltagare (till exempel föreläsningar/temadagar), men fokus ligger på din egen utveckling och ditt individuella arbete den tid du är knuten till fördjupningsåret. 

Kursen vänder sig till dig

som redan gått en ettårig grundläggande konstnärlig utbildning, eller har motsvarande kunskaper. Året lämpar sig väl både för dig som vill söka vidare till högre utbildningar samt till dig som vill utveckla ditt personliga konstnärs-skap.

Studierna på Konstnärligt fördjupningsår bedrivs i första hand på halvtid. Som deltagare får du en fast arbetsplats, men skolans övriga verkstäder och ateljéer är också tillgängliga 

Det finns möjlighet till heltidsstudier, efter en överenskommelse med personlig studieplan. Undervisning sker i grupp och individuellt. Det kan förekomma moment som är knutna till hela konstgruppen (inklusive grundkursdeltagare). Vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och din personliga motivation. 

Hur tänker du på, pratar om och möter du andra konstformer? På vilka sätt relaterar de till det du gör? Hur förbereder du dig för ett verksamt liv som skapande och de utmaningar som kommer? 

Lärare

Alla våra lärare är aktiva konstnärer och erfarna pedagoger. Linjeföreståndare är Anna Åhlvik. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 4 300 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, studiematerial för obligatoriska uppgifter, kopieringskostnader och elevförsäkring. Du betalar extra för eventuella studieresor och för det material du använder i ditt individuella projektarbete. 

Internatelever betalar 55 000 kronor (5 500 kronor / 4 veckor) för mat och boende under läsåret och övriga deltagare betalar 1000 kronor / 4 veckor för lunch. Lunchkostnaden är obligatorisk. Det är inte möjligt att göra avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor.

Ansökan

För att söka Konstnärligt fördjupningsår ska du:

– Ha genomfört en ettårig grundläggande konstnärlig utbildning eller ha motsvarande (dokumenterade) erfarenheter/kunskaper.

– Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum. 

Personligt brev

Till din ansökan ska du skriva ett personligt brev där du motiverar varför du söker kursen. Du kan även kortfattat beskriva de tre verk du valt att bifoga som arbetsprov (se nedan).

Arbetsprover

Bifoga dokumentation av tre arbeten i jpeg-format på verk representativa för dig. Notera storlek på originalverken samt teknik. 

Det går bra att skicka arbetsprover med posten. Bilderna kan vara original eller digitala utskrifter och ska vara i A4-format. Om du väljer digitala utskrifter, bifoga uppgifter om originalverkens format. Skolan ansvarar inte för insänt material. Om du vill ha tillbaka dina original, skicka med ett frankerat och adresserat kuvert/emballage.

Referenspersoner

Om du inte har studerat på Wik folkhögskola tidigare så behöver du ange två referenspersoner. Det kan vara lärare, arbetsgivare eller kursledare. De ska känna dig och ni ska ha haft kontakt de senaste åren. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till referensen.

Antagning

Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter och det personliga brevet med din motivering till varför du vill gå kursen. Utöver detta tittar vi på de sökande med målet att skapa en grupp där deltagare kan komplettera varandra konstnärligt och bidra med olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Genom arbetsproverna bekantar vi oss med er bild- och föreställningsvärld, för att få en bild av din individuella men även gruppens sammanlagda utvecklingspotential. 

Övrigt

Studierna är på halvtid, med vissa pass under kvällar och helger. Det går inte att planera in frånvaro (till exempel i form av privata resor) under terminerna eftersom schemat bygger på ett genomtänkt flöde som kräver närvaro. 

Vid oljemåleri används Färgrikets Skonsam förtunning 222 samt vid behov linolja. Vi använder inte traditionella lösningsmedel eller äkta kadmium.

Under ditt år på Wik vill vi att du ska ha möjlighet att uttnyttja skolans lokaler både på kvällar och helger. 
Du har därför möjlighet att kvittera ut en nyckel som går till din linjes lokaler samt till gemensamma lokaler i skolhuset.  I samband med att du kvitterar ut din nyckel får du skriva  på ett kontrakt där du förbinder dig att följa skolans gemensamma föreskrifter gällande alkohol och droger då våra  gemensamma utrymmen (skolhuset, Tengbom och gymnastiksalen) är alkohol- och drogfria alla dagar i veckan.

 

Med reservation för ändringar

Följ oss