• Skapa Dans 2017 - 1
  • Start kultur 11
  • Konstkuben Akademiska - 1
  • Start kultur 14
  • Musikteater Wik 2017 - 1
  • Skutskär bibliotek
  • Wikdagen 2017 - 1

Kultur

Kultur och bildning är den del av Region Uppsala som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Ny regional biblioteksplan för Region Uppsala

Kulturnämnden har antagit en ny regional biblioteksplan. Planen är ett strategiskt och styrande dokument för regional biblioteksverksamhet under perioden 2020–2023.


Konstutställning på Offkonsten flyttad till webben

På grund av rådande situation med covid-19 håller utställningen "Att våga behålla sig själv – om konstnärliga processer" på Offkonsten! c/o Teatergalleriet stängt. Men samtliga filmer från utställningen finns nu att se via Kultur och bildnings kanal på YouTube.


Coronavirusets spridning påverkar länets kulturliv

Region Uppsala följer händelseutvecklingen noga kring spridningen av coronaviruset och har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Åtgärder mot smittspridningen påverkar hela den verksamhet som förvaltningen Kultur och bildning bedriver i olika former, liksom möjligheterna till den vanligtvis goda samverkan om kulturfrågorna i länet som sker genom möten och träffar.


Utlysning av dansresidens sommaren 2020

Region Uppsala utlyser ett residens inom danskonstområdet. Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med inbjudna medsökande. Danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är den 1 april.

Följ oss på

facebook