Hitta rätt i vården

Region Uppsala ansvarar för att du får hälso- och sjukvård när du behöver. Region Uppsala äger och driver två sjukhus: Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Regionen äger och driver också många vårdcentraler.

Det finns även privata företag som kan ge dig vård. Om det privata företaget har ett avtal med Region Uppsala, betalar du samma avgift för vården som om du hade besökt Region Uppsalas egen vård.

Vårdcentralen hjälper dig i första hand

När du blir sjuk är det oftast vårdcentralen som hjälper dig. På vårdcentralerna finns det också barnavårdscentral (som kallas för bvc) för barn upp till 6 år och barnmorskemottagning för kvinnor som väntar barn eller till exempel behöver preventivmedel.

På vårdcentralen arbetar personal från många olika yrkesgrupper, som läkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, kurator, psykolog och dietist. 

På varje vårdcentrals sida får du information om vilka yrkesgrupper som finns på just den vårdcentralen. Alla vårdcentraler A-Ö  

Du kan välja att tillhöra en speciell vårdcentral

Du får gärna välja att tillhöra en speciell vårdcentral eller läkare. Det kallas för att ”lista sig”, är valfritt och kostar inget. Läs mer om att välja vårdcentral och barnavårdscentral här.

1177 Vårdguiden ger råd om vård på telefon och på internet

1177 Vårdguiden heter vår sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få råd om vård, dygnet runt. Då får du tala med en sjuksköterska. Hen talar om vad du kan göra för att må bättre eller om du bör besöka vårdcentralen eller åka till en akutmottagning.

1177 Vårdguiden har också en webbplats, www.1177.se, där du kan läsa om bland annat vård, sjukdomar, rättigheter för patienter och frågor om barn och familj. Många viktiga sidor är översatta till andra språk.

Läs mer om att välja vårdmottagning och specialiserad vård på sjukhus på 1177.se.

Sveriges alla landsting och regioner äger 1177 Vårdguiden. Du kan lita på att informationen är kontrollerad av experter.

Du har rätt till tolk

När du besöker vården har du rätt till tolk på ditt eget språk. Tala om att du vill ha en tolk redan när du bokar ditt möte.

Särskild vård för hemlösa

Region Uppsala erbjuder särskild vård för dig som är hemlös eller nyanländ från ett annat land.