• Animantion
  • Filminspelning
  • Regigering
  • Visning

Kulturenheten Film

Kontakta oss

Vi har flyttat:
Besöksadressen är Storgatan 27.
Postadressen är Box 602, 751 25 Uppsala.

Louise Bown, Filmkonsulent

tel: 018-611 62 85
mobil: 070-598 62 85
e-post: louise.bown@lul.se

Anna Hazard, Mediepedagog

tel: 018-611 62 77
mobil: 070-611 09 39
e-post: anna.hazard@lul.se

Följ oss på

facebook   instagran icon