Vi kan besvara dina frågor om funktionsnedsättningar

Välkommen till Infoteket om funktionshinder

Infoteket sprider kunskap om olika funktionsnedsättningar. Vi finns till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i skola eller annan verksamhet.

Snart på infoteket

Alla evenemang >>