www.lul.se

SUF-Konferensen 2013

Lokala SUF-grupper Uppsala län

Om SUF-Kunskapscentrum

Material för samtalsstöd


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev


Arvsfondens logotyp
SUF-Kunskapscentrum har tidigare finansierats av Arvsfonden.
Nu är det kommunerna och landstinget i Uppsala län som finansierar projektet.

SUF-Kunskapscentrum är ett treårigt projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. 

SUF-Kunskapscentrum har tidigare finansierats av Arvsfonden. Nu är det kommunerna och landstinget i Uppsala län som finansierar projektet. Målsättningen är att skapa ett permanent nationellt kunskapscentrum som med barnens bästa i fokus kan fortsätta utveckla och sprida kunskap om föräldrastöd.

SUF Slutrapport

SUF-Kunskapscentrums slutrapport

Nu kan du ta del av redovisningen av SUF-Kunskapscentrums verksamet i slutrapporten.

Familjestöd-En mänsklig rättighet

Filmen "Familjestöd - En mänsklig rättighet"

Filmen är framtagen inom FUB:s projekt Familjestöd - en mänsklig rättighet, tillsammans med SUF-Kunskapscentrum. Forskare och professionella knutna till SUF-Kunskapscentrum i Uppsala ger information om funktionsnedsättning och föräldraskap.
Läs mer om filmen >>
Ladda ner handledningen till filmen >>

Barnboken Linus mamma har en utvecklingsstörning

Ny barnbok om utvecklingsstörning

SUF-Kunskapscentrum har i samarbete med Infoteket och projektet "Familjestöd - en mänsklig rättighet?" producerat en barnbok. Boken riktar sig till barn som har en förälder med utvecklingsstörning.

Invånare/verksamheter i Uppsala län kan kostnadsfritt hämta boken på Infoteket.

Kompetensutveckling

Ny forskning:
"
Newborns of mothers with intellectual disability
have a higher risk of perinatal death and being
small-for-gestational age"
Läs artikel i UNT 120930 >>

Läs abstract på AOGS >>


Healthy start
SUF-Kunskapscentrums motsvarighet i Australien.
Här kan du öka dina kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter.