• Barn
  • Samverkan
  • Material för samtalsstöd
  • Samverkan
  • Habfoldrar2016
  • Händer

Välkommen till SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Kunskapscentret har funnits som projekt sedan 2009 och från 2017 ingår det som en enhet inom verksamhetsområdet Funktionsstöd och hälsa inom Hälsa och Habilitering. Kunskapscentret samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns alla kommuner.

Följ oss