• Barn
  • Samverkan
  • Material för samtalsstöd
  • Samverkan
  • Habfoldrar2016

Välkommen till SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum är ett projekt som arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

SUF-Kunskapscentrum har tidigare finansierats av Arvsfonden. Nu är det kommunerna och landstinget i Uppsala län som finansierar projektet, med Regionförbundet Uppsala län som huvudman. Målsättningen är att skapa ett permanent nationellt kunskapscentrum som med barnens bästa i fokus kan fortsätta utveckla och sprida kunskap om föräldrastöd.

Regionförbundet logga

Följ oss