SUF Startsida - www.lul.se
  • Barn
  • Samverkan
  • Material för samtalsstöd
  • Samverkan
  • Habfoldrar2016
  • Händer

Välkommen till SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Kunskapscentret har funnits som projekt sedan 2009. Från 2017 ingår SUF-Kunskapscentrum som en enhet inom verksamhetsområdet Funktionsstöd och hälsa inom Hälsa och Habilitering. Kunskapscentret samfinansieras av Region Uppsala och Uppsala läns alla kommuner.

Följ oss