Egen vårdbegäran

Enligt patientlagen ska patienter kunna söka öppen specialistvård i hela Sverige. För att informera patienterna om möjligheterna att söka vård på Akademiska sjukhusets öppenvårdsmottagningar, har sjukhuset valt att tydligt informera på www.akademiska.se om vad som gäller vid "Egen vårdbegäran" (egenremiss).

Egen vårdbegäran i e-tjänster på 1177
Ett generellt formulär för Egen vårdbegäran finns i alla anslutna mottagningars e-tjänster. Denna går att verksamhetsanpassa. Kontakta i sådana fall 1177etjanster@regionuppsala.se

Egen vårdbegäran via blankett
De patienter som inte har möjlighet att logga in i e-tjänster kan söka via ifyllningsbar blankett som skickas per post. Blanketterna hittas på sjukhusets webbsida, www.akademiska.se/egenvardbegaran
Vill du ha hjälp med att skapa/redigera blanketten, kontakta webbgruppen på kommunikationsavdelningen.

Central enhet för egen vårdbegäran på Akademiska sjukhuset.
Syftet med den centrala enheten är att vid behov hjälpa patienterna att komma i kontakt med rätt mottagning. Den centrala enheten tar emot egen vårdbegäran, egenremisser, från patienter som är osäkra på vad de ska vända sig. Uppdraget för den centrala enheten är att ta emot och koordinera egenremisser till rätt mottagning på sjukhuset.