ViS – Vård i samverkan

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser. Målet är att de gemensamma insatserna ska samordnas för individen och utföras evidensbaserat.

I menyn till vänster hittar du alla ViS-dokument som tagits fram hittills (länkar till DocPlus) och kan läsa mer om hur vi arbetar.