ViS – Vård i samverkan

I menyn till vänster hittar du alla ViS-dokument som tagits fram hittills och kan läsa mer om hur vi arbetar.

Vård i samverkan (ViS) är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser. Målet är att de gemensamma insatserna ska samordnas med individen och utföras evidensbaserat.

På dessa sidor har vi samlat alla aktuella ViS-dokument, se vänstermenyn. Dokumenten finns även i DocPlus.