Vi kan besvara dina frågor om funktionsnedsättningar

Välkommen till Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i skola eller annan verksamhet.

För närvarande har vi inte samma tillgänglighet och service som vi vanligen har eftersom vi tillfälligt har en begränsad personalstyrka. Vi hoppas ni har överseende med det.

Se presentationsfilm om Infoteket.