Nya böcker och filmer i biblioteket

Här kan du se vilka nya böcker som kommit in till infotekets bibliotek.

Februari 2020 


Bokomslag: Kalle och hans drömmar 

Kalle och hans drömmar

Författare: Milena Bergquist och Kalle Mohammar

Boken handlar om Kalle speglar, som har Williams syndrom. Kalle berättar hur det kan vara att leva med en sällsynt diagnos, om att vara annorlunda i en tid då alla helst ska vara stöpta i samma form. Boken avslutas med en kort faktatext om Williams syndrom. Tanken är att det här kan vara den första boken i en serie där människor med andra ”udda diagnoser” får berätta om hur de ser på sig själva och livet.

Område: Intellektuell funktionsnedsättning
Utgivningsår: 2018

Finns boken Kalle och hans drömmar inne för utlåning?

 

Filmomslag: Kungen av Atlantis

Kungen av Atlantis

Distribution: Folkets bio

Sedan barndomen har den ansvarsfulle Samuel ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo väcks ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv. Men kärleken och medberoendet till den excentriske pappan håller honom fast. En dramakomedi baserad på en sann historia. En kärleksfull film om schizofreni.

Område: Filmer
Utgivningsår: 2019

Finns filmen Kungen av Atlantis inne för utlåning?

 

Bokomslag: Lära för livet

Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan

Författare: Marie Nilsson Nordfors

Boken Lära för livet bygger på grundläggande forskning samt pedagogisk praktik i en gymnasiesärskoleklass på det individuella programmet. Den visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras du att utveckla din egen undervisning och skapa meningsfullt lärande som ger eleverna möjlighet att förstå och göra sig förstådda.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan inne för utlåning?

 

Bokomslag: Operation dödsviktigt

Operation dödsviktigt

Författare: Anna Pella

Funkisfamiljen är en barnboksserie för barn 6-9 år om hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning, vad som gör en människa till det hon är, vad som händer när man dör och om meningen med livet. Operation dödsviktigt är skriven av journalisten Anna Pella som har sin egen familj som förlaga till böckerna.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2020

Finns boken Operation dödsviktigt inne för utlåning?

 

Bokomslag: Social fobi, social ångest

Social fobi - social ångest: effektiv hjälp med KBT

Författare: Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabet Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson. Tredje upplagan.

Social fobi (social ångest) är en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Bokens självhjälpsprogram baseras på KBT och är vetenskapligt utprövat med mycket goda resultat. Programmet omfattar nio steg med både teoretisk kunskap och praktiska övningar. ; Den tredje omarbetade upplagan innehåller flera nyheter: Ett kunskapstest - Testa dig själv - har lagts till efter varje kapitel (med facit på Libers webbplats). Flera avsnitt har utvidgats och uppdaterats, bland annat med ett nytt avsnitt om forskningsläget kring självhjälpsbehandling där hjärnavbildningsstudier styrker behandlingens effekt.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2019

Finns boken Social fobi - social ångest inne för utlåning?

 

Bokomslag: Sofia med knuff - på väg ut i livet

Sofia med knuff - på väg ut i livet

Författare: Annelie Strömberg

Sofia har blivit äldre sen de tidigare böckerna. Nu går hon på högstadiet och drömmer om att börja rida. Men Sofia vill sätta igång med nya saker hela tiden. Kanske är det Sofias adhd som gör att hon har energi till så mycket? Kanske är det adhd:n som gör att hon akut måste vara ifred och exploderar om hon blir störd? Sofia har ingen aning. Hon hinner inte fundera särskilt mycket över det heller. Hon är upptagen med att skynda fram genom livet. Något annat vore otänkbart!

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Finns boken Sofia med knuff inne för utlåning?

 

Januari 2020

Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi

Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi

Författare: Serena Hasselblad, Dennis Hansson (red.)

Att vara annorlunda – så beskriver många autister vad autism innebär för dem. Samtidigt känns uppräkningen av bristande förmågor som finns i diagnosmanualer främmande. De beskriver en icke-autistisk majoritets utifrånperspektiv på autism. Våra egna berättelser handlar mer om hur vi upplever omvärlden och vad som fascinerar och intresserar oss. Problemen i vårt möte med den icke-autistiska världen beror inte nödvändigtvis på en nedsatt social förmåga – utan kanske mer på att det är stor skillnad mellan våra inre världar.

Texterna i boken är resultatet av att en grupp autistiska vuxna träffats för diskussioner och för att dela personliga erfarenheter. Genom att spegla sig i varandra, i rum där det autistiska är normen, skapas ett autistiskt vi och med detta uppstår en viktig gemenskap.

Område: Autism
Utgivningsår: 2019

Finns boken Autism inifrån: speglingar av ett autistiskt vi inne för utlåning?

 

Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogik

Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogic

Författare: David Edfeldt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Den praktiska handboken Autism och ADHD i gymnasiet tydliggörande pedagogik vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogic inne för utlåning?

 

Coola olikheter

Coola olikheter

Författare: Malin Roca Ahlgren

Coola olikheter handlar om några olika barn som går på förskolan. De är olika och har olika behov och bemötta av fröken på olika sätt. Morgonen börjar inte bra. Alice är sen och Julias krok är tagen av någon annan. Det nalkas sagostund och då ska man sitta still och vara tyst och lyssna. Lisa, Julia och Fia älskar de stunderna, men det är inte lika lätt för Alice och Tage.

Område: Neuropsykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Coola olikheter inne för utlåning?

 

Elsa går inte till skolan

Elsa går inte till skolan

Författare: Sara Sjöblom

Elsa kan inte gå till skolan, för varje morgon uppstår ett osynligt kraftfält så fort ytterdörren öppnas. En kraft som hindrar Elsa från att gå ut. Varken mamma eller pappa verkar förstå hur det kommer sig, och Elsa har svårt att beskriva något som inte syns.

Men en dag får Elsa besök av någon som kanske kan hjälpa henne att upptäcka var de mystiska krafterna kommer ifrån. En detektiv! Frågan är bara om hon är beredd att ge detektiven en chans...

Sara Sjöblom är utbildad samtalsterapeut, och arbetar framför allt med frågor som rör barn, skola och föräldraskap.

Målgrupp: Barn och ungdomar till ca 16 års ålder

Område: Psykiatri allmänt
Utgivningsår: 2019

Finns boken Elsa går inte till skolan inne för utlåning?

 

För din skull, för min skull eller för skams skull?: Om LSS och bemötande

För din skull, för min skull eller för skams skull?: Om LSS och bemötande

Författare: Barbro Lewin (andra upplagan)

För din skull, för min skull eller för skams skull? handlar om LSS värdegrund och hur man kan tänka kring den. Varje värde ges ett särskilt kapitel som avslutas med förslag på diskussionspunkter.

Boken ger en övergripande kunskap om vad man kan förvänta sig av LSS-verksamheten, vad man kan kräva och hur man gör när värdegrunden hotas, när de goda levnadsvillkoren inte längre uppfylls. Författaren ger dock inga slutgiltiga svar på hur svåra dilemman ska hanteras, utan överlämnar till dig som läsare att reflektera och diskutera tillsammans med andra för att komma fram till bästa möjliga lösning.

Boken vänder sig främst till utbildningar inom socialt arbete, social omsorg och omvårdnad samt till personal i LSS-verksamhet. Den kan även vara till nytta för personer med funktionsnedsättning och deras organisationer, närstående samt gode män och övriga intresserade.

Område: Övriga böcker
Utgivningsår: 2019

Finns boken För din skull, för min skull eller för skams skull? inne för utlåning?

 

Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum

Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum

Författare: Eva A Mendes & Meredith R Maroney

I den här boken lyfts berättelser från personer inom autismspektrumet som också definierar sig som HBTQ fram i intervjuer. Även föräldrars berättelser lyfts fram.

Område: Autism
Utgivningsår: 2019

Finns boken Gender identity, sexuality and autism: voices from across the spectrum inne för utlåning?

 

Hjälp, jag drunknar!: en förälders kamp för sitt barn och om vägen tillbaka

Hjälp, jag drunknar!: en förälders kamp för sitt barn och om vägen tillbaka

Författare: Maria Lindgren

Maria Lindgren, förälder och författare till denna bok beskriver en långdragen kamp för sitt barn med epilepsi, ADHD och som sedan fick diagnosen autism.Mobbing och psykisk ohälsa ledde till en evighetslång kamp för ett barns värde i skolan. Detta oändliga arbete med att få skolan att förstå och att agera resulterade i utmattningssyndrom (UMS) augusti 2017.

Område: Anhöriga
Utgivningsår: 2018

Finns boken Hjälp, jag drunknar! inne för utlåning?

 

Hur funkar hjärnan?: en bok för barn om hjärnan

Hur funkar hjärnan?: en bok för barn om hjärnan

Författare: Klas Kullander

Författaren till boken är Klas Kullander, professor vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, där han forskar och undervisar om hjärnan och nervceller. Den här boken blev till för att kunna förklara för mindre barn vad hjärnan är och hur den fungerar.

Övriga böcker
Utgivningsår: 2019

Finns boken Hur funkar hjärnan? inne för utlåning?

 

 Bokomslag: Körkort för vardagen

Körkort för vardagen: för dig med adhd

Författare: Karl Berg & Caroline Jensen

Körkort för vardagen är en bok om adhd som är lätt att både läsa och förstå. Syftet med boken att du ska ta kommando över din adhd, istället för att den har kontrollen över dig. Boken är skriven till dig som vuxen och lever med adhd, samt dina anhöriga. Den riktar sig också till andra som vill lära sig mer om fungerande strategier för att hantera adhd. Metoderna i boken bygger på KBT. De är också insprirerade av ACT - Acceptance and Commitment Therapy, som syftar till att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv.

Område: Adhd
Utgivningsår: 2019

Finns boken Körkort för vardagen: för dig med adhd inne för utlåning?

 

Metodhandbok: pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada

Metodhandbok: pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada

Författare: av Christina Eklund

Boken vill förmedla kunskap kring förvärvade hjärnskador och vänder sig i första hand till skolpersonal, men kan också fylla samma funktion för föräldrar till barn med förvärvade hjärnskador. Den är skriven av Cristina Eklund som har mångårig erfarenhet av detta genom sitt arbete vid Folke Bernadotte regionhabilitering.

Område: Förvärvade hjärnskador
Utgivningsår: 2019

Finns boken Pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada inne för utlåning?

 

Sju nycklar till livslångt lärande

Sju nycklar till livslångt lärande

Författare: av Ann Gomér

Att arbeta med personer som behöver hjälp och stöd på grund av funktionsnedsättningar är ofta både intressant och givande. Ändå är många arbetsplatser hårt drabbade av hög personalomsättning och långa sjukskrivningar. Här presenteras sju nycklar som ger möjligheter till att skapa en bättre miljö för både personalen och för personer med framför allt intellektuella funktionsnedsättningar. Sju nycklar innehåller både äldre kunskap och senaste forskningen om hur man kan påverka inlärningen och arbetsmiljön till det bättre för alla.

Område: Kognition
Utgivningsår: 2019

Finns boken Sju nycklar till livslångt lärande inne för utlåning?

 

Ska jag gasa eller bromsa?: en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!

Ska jag gasa eller bromsa?: en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!

Författare: Petra Boström - psykolog, Cristina Eklund - specialpedagog, Frida Berg - fysioteraput.

Hjärnskakning är en av de vanligaste skador barn råkar ut för. De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritidsaktiviteter efter någon dags vila. För vissa barn kvarstår dock symtom som till exempel trötthet och huvudvärk under lång tid. Detta leder ofta till svårigheter i skolan och på fritiden vilket kan få stora konsekvenser för inlärning och mående.

I texten beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder. Boken bygger på erfarenheter från psykolog, specialpedagog och fysioterapeut i mötet med barn som drabbats av hjärnskakning samt forskning. Informationen riktar sig till skolan, föräldrar och idrottsklubbar. Den kan också vara av värde för vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.

Område: Förvärvade hjärnskador
Utgivningsår: 2019

Finns boken Ska jag gasa eller bromsa? inne för utlåning?

 

Tvång

Tvång

Författare: Mats Johansson

Berättelsen Tvång är en ungdomsbok som handlar om tvångstankar/tvångshandlingar. Berättelsen handlar om Linas känslor inför samt själva besöket hos en kurator. Slutet ger hopp.Utdrag ur boken:– Du är så otroligt stark, Lina. Och du ska veta att du inte är ensam. Du skulle bli förvånad om jag sa hur många som kommer hit av samma skäl som du. Men de flesta blir hjälpta av behandling, även om det tar tid. Målgrupp: Barn och ungdomar till ca 16 års ålder.

Område: Tvångssyndrom
Utgivningsår: 2019

Finns boken Tvång inne för utlåning?

 

Vi borde vara lyckliga

Författare: Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg

Vi lever i ett av världens modernaste länder och möjligheterna beskrivs som oändliga. Ändå är vi inte lyckliga. Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och depression, självmordstankar och ätstörningar tillhör vardagen för tusentals ungdomar. Dagens unga vuxna har kallats för ”Generation ångest” – hur kan det ha blivit så?

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg reflekterar här över de orosmoln som präglat samtalen med deras gäster i Ångestpodden – allt från kärlek och bekräftelsebehov till känslan av att vara en bluff och hur en hittar sig själv. Känslor som leder till ohälsa och som det måste pratas mer om. Inga snabba svar, utan känslor så som de kan vara. Fina eller fula, men mest på riktigt.

Område: Ångest
Utgivningsår: 2019

Finns boken Vi borde vara lyckliga inne för utlåning?