Nya böcker i biblioteket

Här kan du se vilka nya böcker som kommit in till Infotekets bibliotek den senaste månaden.

Mars 2018

Bokomslag: 500-5 mph

Kicki Lundgren

Sara Hallén tar på sig hjälmen och startar "Ninja", som hon kallar sin motorcykel av märket Kawasaki. Där slutar Saras minne från den 2 april 1996. Dagen som kom att omkullkasta hela hennes tillvaro på mindre än en sekund. Hon minns inte att hon blev påkörd av en bil och att hon vid kollisionen flyger över bilen, landar på asfalten och blir överkörd.

Boken handlar om Saras två liv, det som hon levde innan olyckan och hur det blev efteråt - men allra mest skildras hennes mod att synas och leva fullt ut. Fotograf Kicki Lundgren har följt Sara Hallén under två år. Journalist Lotta Frithiof har skrivit texten som bygger på Saras egen berättelse.
Sara arbetade innan olyckan som utbildare av piloter. Bokens titel, 500 - 5 mph (miles per hour), syftar på skillnaden i hastighet mellan att flyga och cykla.

Texten är hämtad från bokus.com

Utgivning: 2018
Område: förvärvad hjärnskada

Finns boken "500-5 mph" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Undra besöker habiliteringenUndra besöker habiliteringen

Jeanette Milde

Undra Undersökare är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. När Lotta har en fråga flyger Undra genast iväg till habiliteringen. Där träffar hon olika barn och får veta vad de gör på habiliteringen. Barn behöver veta och förstå sånt de undrar över.

Utgivning: 2018
Område: övrigt

Finns boken "Undra besöker habiliteringen" inne för utlåning?

 

Februari 2018

Bokomslag: Bill och hemliga bollaBill och hemliga Bolla

(Film, 30 min, tal på svenska, otextad)

Jan Gissberg

 

När Bill äntligen får en lillasyster är han en jättestolt storebror, men ibland ganska trött på barnskriket. Lillasystern, Bolla, är pigg och glad, dansar, trallar och älskar att riva papper. Men efter ett tag märker familjen att något är på tok: Bolla känner inte igen någon, bryr sig inte om sällskap och svarar aldrig på tilltal. Bill, mamma och pappa är mycket ledsna och alla, släkt, vänner och bekanta, deltar i sorgen - ända tills Bill upptäcker att Bolla själv inte är ledsen alls. Bill är stolt över att ha en syster som "speciell, hemlig, sin egen sort".

Utgivning: 2017
Område: Film, Intellektuell funktionsnedsättning, autism

Finns filmen "Bill och hemliga Bolla" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Det är i varje fall tur att vi inte är dödaDet är i alla fall tur att vi inte är döda

Författare: Jonas Helgesson

I sin fjärde bok tar Jonas Helgesson avstamp i sin egen fortsatt skakiga resa genom livet, men landar i insikter som alla kan känna igen sig i.

Utgivning: 2018
Område: Rörelsehinder

Finns boken "Det är i alla fall tur att vi inte är döda" inne för utlåning?

Bokomslag: Henke och bokstäverna som hopparHenke och bokstäverna som hoppar

Författare: Henk Linskens

Henke berättar i den här boken om hur det känns för honom att ha dyslexi, Bokstäverna hoppar. Men han upptäcker att han inte är ensam om det..

Utgivning: 2018
Område: Läs- och skrivsvårigheter

Finns boken "Henke och bokstäverna som hoppar" inne för utlåning?

Bokomslag: Kalla mig galenKalla mig galen: berättelser från psyksverige

Författare: Christian Dahlström

Christian Dahlström har intervjuat både kända personer som lidit av psykisk ohälsa - bland annat Therése Lindgren, Cissi Wallin och Kristoffer Triumf - och experter på området. Utifrån de samtalen och sina egna erfarenheter beskriver han hur olika delar av livet påverkas av psykisk ohälsa. Hur ska man hantera kärleksrelationer, familjen, arbetslivet, Försäkringskassan, psykiatrin, ekonomin när man knappt klarar av att finnas till?

Utgivning: 2017
Område: Psykiska funktionshinder

Finns boken "Kalla mig galen: berättelser från psyksverige" inne för utlåning?

Bokomslag: Läsk-pärmenLäsk-pärmen: tips om läs- och skrivsvårigheter

Författare: Susanne af Sandberg

 

Läsk-projektet är ett samarbete mellan Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB), Förbundet Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS) och Svenska dyslexiföreningen. Studiehäftet är avsett att användas i studiecirklar om läs- och skrivsvårigheter och riktar sig i första hand till föräldrar. Det här är ett av Infotekets lästips. Det finns att låna på alla våra mini-infotek..

Utgivning: 2017
Område: Läs- och skrivsvårigheter

Finns boken "Läsk-pärmen: tips om  läs- och skrivsvårigheter" inne för utlåning?

Bokomslag: När siffrorna skapar kaosNär siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Författare: Olav Lunde

 

Varför bråkar tal för vissa människor? Varför är det så svårt att minnas enkla tal som 9+7=16 och 16-7=9? Varför är det så svårt att lära sig multiplikationstabellen? Vad beror dessa svårigheter på och vad kan man göra åt dem? Boken redogör för det aktuella forskningsläget och försöker också djupare belysa vissa problemställningar ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Författaren presenterar grundläggande förutsättningar för lärande, kännetecken för matematiksvårigheter och olika förklaringsmodeller, som emotionella, sociologiska, didaktiska och neuropsykologiska. Boken redogör också för matematiksvårigheter i samband med andra svårigheter, till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter.

Utgivning: 2011
Område: Läs- och skrivsvårigheter

Finns boken "När siffrorna skapar kaos" inne för utlåning?

 

Bokomslag: ProfessionsetikProfessionsetik

 

Författare: Svein Aage Christoffersen

 

Professionsetik sätter fokus på vad det etiskt sett innebär att arbeta med människor. Ett sådant arbete styrs inte bara av yrkesmässig ideologi, metoder, regler och riktlinjer, utan också av medmänskligheten hos den professionella. Vilka konsekvenser får det för etiken i yrkesarbetet? I boken synliggörs olika etiska dilemman med hjälp av praktiska exempel. Boken är viktig för yrkesverksamma inom vårdyrken och socialt arbete, och för alla som vill öka sin medvetenhet om etiska frågor. Denna andra upplaga är uppdaterad med referenser till nyare litteratur, och diskussionen av professionsetikens grundvalar och förankring är uppdaterad.

Utgivning: 2017
Område: Övrigt

Finns boken "Professionsetik" inne för utlåning? 

 

Bokomslag: Underbara adhdUnderbara ADHD: den svåra superkraften

 

Författare: Georgios Karpathakis

 

Boken är en bearbetad, lättläst version av Underbara adhd som också finns på Infoteket. Att ha Adhd är, enligt Georgios, lite som att leva utan filter. Någon har sagt att en adhd-hjärna tar in mellan 40-60 gånger fler intryck än en ”vanlig” hjärna. Men allt behöver inte bara vara negativt. Med rätt strategier, mycket vilja och arbete kan de största svårigheterna och utmaningarna också vara de främsta tillgångarna. Utifrån sitt eget perspektiv berättar Georgios Karpathakis vad det innebär att leva med adhd. Vilka är utmaningarna och vad kan vändas till styrkor? Vad behöver man tänka på när man möter någon med adhd, som anhörig, i skolan eller i arbetslivet?

Utgivning: 2018
Område: Adhd

Finns boken "Underbara ADHD: den svåra superkraften" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Ungdomar läser och skriverUngdomar läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv

 

Författare: Siv Fischbein

Lärare på högstadiet eller gymnasieskolan behöver strategier att möta ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Det räcker ofta inte med att sätta in åtgärder tidigt i livet för att få svårigheterna att upphöra. Problemen påverkar ungdomar mycket i skolan och komplicerar relationen mellan lärare och elev. Bokens författare vill spegla en bredd från mer forskningsinriktad kunskap till didaktiska frågor i skolvardagen. Den lämpar sig för såväl speciallärare och specialpedagoger som lärare, rektorer, logopeder, psykologer och skolsköterskor samt andra verksamma inom elevhälsan.

Utgivning: 2014
Område: Läs- och skrivsvårigheter

Finns boken "Ungdomar läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Vad sa du?Vad sa du?

 

Författare: Ida Bäckström

Ida förlorar hörseln vid 26 års ålder. Det här är hennes berättelse och tankar kring hur det är att förlora hörseln och att sedan få ett cochleaimplantat.

 

Utgivning: 2018

Område: Hörselskador

 

Finns boken "Vad sa du?" inne för utlåning?

Våldsamt osynligt: en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning

Författare: Karin Andersson

 

Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning är framtagen för att förbättra stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning och öka kunskapen om den särskilda utsatthet en funktionsnedsättning kan innebära.

Utgivning: 2015
Område: Övrigt

Finns boken "Våldsamt osynligt: en bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning" inne för utlåning?

Bokomslag: Värt att veta om dyskalkyliVärt att veta om dyskalkyli

Författare: Markus Björnström

Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa elever med denna diagnos?

Utgivning: 2012
Område: Läs- och skrivsvårigheter

Finns boken "Värt att veta om dyskalkyli" inne för utlåning?

 

 

Januari 2018


Omslag Adde adhdAdde Adhd: bästis med fienden

Författare: Eva Edberg

En ungdomsbok om hur det kan vara att få diagnosen adhd.

Utgivning: 2017
Område: Adhd

 
Finns boken "Adde Adhd: bästis med fienden" inne för utlåning?

 

BokomslagetAutism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik

Författare: Anna Sjölund

I den här boken förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen.

Utgivning: 2017
Område: Neuropsykiatri allmänt

Finns boken "Autism och adhd i skolan" inne för utlåning?

 

Bokomslaget För alla i skolanFör alla i skolan: en bok om inkluderande och utvecklande undervisning

Författare: Ulrika Aspeflo

Den här boken riktar sig till alla pedagoger i skolan. Hur kan man få till inkluderande undervisning för elever med funktionsnedsättning?.

Utgivning: 2015
Område: Neuropsykiatri allmänt

Finns boken "För alla i skolan: en bok om inkluderande och utvecklande undervisning" inne för utlåning?

 

Bokomslaget Kom vi gör om detKom vi gör om det

Författare: Anna Carlsson, Linda Jensen, Annelie Strömberg & Linda Warvelin

I familjen Knaskvist är alla lite arga. Mamma är arg, pappa är arg, Tova är arg och Simon är arg. Till och med huset är argt ibland. Visst skrattar de också, men mest går de runt hemma och surar inombords.En dag bestämmer mamma och pappa sig för att det får vara nog med allt det där arga. De ska göra om det som blir tokigt och tillsammans välja ett annat sätt. Hur får vi en vardag som fungerar allt bättre för både barn och vuxna?
Den här stora barnboken riktar sig till alla familjer där man ibland bråkar med varandra. Boken väcker tankar kring hur det som händer i en familj kan kännas för alla och hur man sedan tillsammans kan hitta fram till hur det blir lättare att göra rätt. Det är en självhjälpsbok för hela familjen som bygger på ett lågaffektivt bemötande och en tydliggörande pedagogik.Bokens fyra författare praktiserar själva det de lär och vill med denna bok ge chansen till fler familjer att upptäcka nya strategier i vardagen. Bokens målgrupp är 5-9 år och som egen läsning fungerar den från årskurs tre.

Utgivning: 2017
Område: Neuropsykiatri allmänt

Finns boken "Kom vi gör om det" inne för utlåning?

 

Omslag Modet att ingenting göraModet att ingenting göra: en bok om det svåra mötet

Författare: Lars Björklund

"Människor i utsatta och svåra situationer frågar oftast inte efter svar. De frågar efter närvaro, och det är bekräftelsen man minns. Det handlar faktiskt om att ingenting göra."


Utgivning: 2017
Område: Övriga böcker

Finns boken "Modet att ingenting göra: en bok om det svåra mötet" inne för utlåning?

 

Omslag Sov gottSov gott: en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Författare: Karin Bengtsson

Det här är liten bok med fakta om sömn samt konkreta tips och råd om hur man kan förbättra sin sömn. Boken kan du också läsa eller skriva ut direkt från nätet (länken nedanför).

Utgivning: 2015
Område: Kognition

Finns boken "Sov gott: en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre" för utlåning?

Omslag Vewm är bästVem är bäst: En familjs verklighet i autismens gåtfulla liv

Författare: Hans Madsen

Det här är en personlig berättelse om hur det är att få en son med autism. Boken beskriver uppväxten, svårigheter men också glädjeämnen. Författaren beskriver också vad som har fungerat (och inte fungerat) just i deras familj.

Utgivning:
Område: Autismspektrumtillstånd

Finns boken "Vem är bäst: en familjs verklighet i autismens gåtfulla liv" inne för utlåning?

 

Omslag Vuxna människor...

Vuxna människor med funktionsnedsättningar: en kunskapsöversikt

Författare: Ulrika Hallberg

Boken handlar om livssituationen och utmaningarna för vuxna människor med olika typer av funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Den går igenom vetenskaplig forskning på området.

Utgivning: 2015
Område: Övriga böcker

Finns boken "Vuxna människor med funktionsnedsättningar" inne för utlåning?

 

Bok: Hoppas jag inte råkar döda dig: en historia om Malin OvessonHoppas att jag inte råkar döda dig: en historia om Malin Ovesson

Författare: Malin Wendel

Detta är en berättelse om liv och död. En hel del död i livet skulle man kunna säga. Kampen mellan livslust och dödsallvarliga tankesnurror. Du får avgöra själv vilken sida som vinner. En sak är i alla fall sann - allt är på riktigt.

Utgivning: 2017

 

Område: Tvångssyndrom

Finns boken ”Hoppas att jag inte råkar döda dig: en historia om Malin Ovesson” inne för utlåning?

 

 

Bok: Nerdy, shy and socially inappropriateNerdy, Shy and Socially Inappropriate: A User Guide to an Asperger life

 

Författare: Cynthia Kim

 

 

Cynthia Kim växer upp med känslan av att vara annorlunda. Det är först i vuxen ålder hon får diagnosen AST och börjar förstå varför hon fungerar som hon gör. Då är hon redan gift, har ett arbete och en dotter. Men även om hon har ett till synes normalt liv finns känslan av att vara annorlunda kvar. I den här boken berättar hon om diagnosen och de olika kiriterierna utifrån sina egna erfarenheter.

Utgivning: 2015

Område: Autismspektrumtillstånd

Finns boken ”Nerdy, Shy and Socially Inappropriate: A User Guide to an Asperger life” inne för utlåning?

 

 

Bok: Oro - att leva med tillvarons ovisshetOro: att leva med tillvarons ovisshet

Författare: Anna Kåver

 

Anna Kåver ger dig här kunskap om oro ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska. Hon bjuder in till självreflektion och delar med sig av hjälpsamma förhållningssätt till vår sårbarhet och livets inbyggda ovisshet. Hon vill också ge dig mod att våga tänja lite på dina trygghetsgränser för att öka din självtillit. Förhoppningen är att du ska få veta lite mer om just din oro, om hur du kan behålla den kloka oron och släppa taget om den giftiga.

Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare i kbt samt författare. Hon har skrivit ett flertal uppskattade böcker, bland andra Himmel, helvete och allt däremellan om känslor.

Utgivning: 2017

Område: Ångest

Finns boken ”Oro: att leva med tillvarons ovisshet” inne för utlåning?

 

 

Bok: Tankar och tvivel: åtta samtal om tvångTankar och tvivel: Åtta samtal om tvång

Författare: Carin Moberg

 

 

 

 

 

I boken berättar åtta personer, drabbade, anhöriga och professionella om diagnosen tvångssyndrom, OCD.

Utgivning: 2017 Område: Tvångssyndrom

Finns boken ”Tankar och tvivel: Åtta samtal om tvång” inne för utlåning?

 

 

 

 

 


December 2017

 

Bokomslag "Beteendeproblem i förskolan"Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande

Författare: Bo Hejlskov Elvén & David Edfelt

 

Den här boken ingår i en serie om lågaffektivt bemötande för olika målgrupper.


Utgivningsår: 2017
Område: neuropsykiatri allmänt

Finns boken ”Beteendeproblem i förskolan” inne för utlåning?

 

 

 

Bokomslag "Fördel ADHD"

 

Fördel ADHD: var på skalan ligger du?

 

Författare: Anders Hansen

 

 

Utgivningsår: 2017
Område: adhd

 

Finns boken ”Fördel ADHD: var på skalan ligger du?” inne för utlåning?

 

Bokomslag "Inkluderad fotboll"Inkluderad fotboll

 

Författare: Anders Olsson

Ett utbildningsmaterial till ledare inom fotbollen. Det är särskilt inriktat på personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur man inkluderar dem i träningen.

 

 

Utgivningsår: 2008
Område: Intellektuell funktionsnedsättning

Finns boken ”Inkluderad fotboll” inne för utlåning?

 

 

Bokomslag "Mr Tourette och dragken"Mr Tourette och draken

 

Författare: Pelle Sandstrak

 

 

En uppföljning på boken "Mr Tourette och jag" där Pelle Sandstrak berättar om sitt liv med tvångssyndrom.

Utgivningsår: 2016
Område: Tourettes syndrom

 

 

Finns boken ”Mr Tourette och draken” inne för utlåning?

 

 

Bokomslag "Synlig fast onsynlig"Synlig fast osynlig: i svaghetens styrka

 

Författare: Moha Frikraft

"Jag har två "dolda handikapp" utöver min CP-skada. ADHD och Aspergers Syndrom, numera heter det Autism, som jag fick på papper hösten 2014. Vad sker bakom fasaden och hur ska jag förklara för omgivningen att jag ibland har kaos inombords? Hur ska jag som är så klok och vacker säga att jag har autistiska drag och att jag behöver hjälp att förstå vissa saker, utan att omgivningen ska misstolka mig? Boken synliggör det osynliga. Boken är ärligt skriven, känslosam och lättläst. Kan användas som läromedel, diskussionsunderlag eller läslitteratur.".

 

 

Utgivningsår: 2017
Område: rörelsehinder

Finns boken ”Synlig fast osynlig: i svaghetens styrka” inne för utlåning?

 

 

Bokomslag "Våra liv"Våra liv: vuxna med ryggmärgsbråck tar plats

 

Författare: Renée Höglin

Hur är det att leva med eller att vara förälder till ett barn med ryggmärgsbråck? I den här boken intervjuas personer som berättar om sina egna upplevelser. I boken finns också faktaavsnitt om ryggmärgsbråck.

Utgivningsår: 2016
Område: rörelsehinder

Finns boken ”Våra liv: vuxna med ryggmärgsbråck tar plats” inne för utlåning?

 

 

Bokomslag "Ödlan i huvudet"Ödlan i huvudet: KBT i bilder

 

 

Författare: Dan Katz

I den här boken får du med enkla illustrationer lära dig mer om olika strategier för att hantera livet. Boken bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

 


Utgivningsår: 2017
Område: övrigt

Finns boken ” Ödlan i huvudet: KBT i bilder” inne för utlåning?

 

 

 

November 2017

Omslagen till bokserien "Sex & sånt"

Serien Sex & sånt

Författare: Vija Bjelvenfeldt
Medförfattare: Margareta Nymansson och Hillevi Törmä

Serien Sex & sånt vänder sig till elever i grundsärskolan och träningsskolan. Böckerna är utformade som sociala berättelser. De är enkla att förstå och att identifiera sig med. I serien ingår flera häften på temat kropp, känsloliv och sex.

Utgivningsår: 2017
Område: Intellektuell funktionsnedsättning

Följande böcker ingår i serien:

  • Boken om att bli med barn
  • Boken om att ha barn
  • Boken om att knulla: tjej och kille
  • Boken om att knulla utan att bli med barn
  • Kärleksboken
  • Mensboken
  • Onaniboken
  • Snoppboken
  • Stoppboken


Finns böckerna ur serien "Sex och sånt" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Från kaos till klarhetFrån kaos till klarhet: tydliggörande pedagogik i vardagen

Författare: Louise Ardoris

I boken Från kaos till klarhet – Tydliggörande pedagogik i vardagen får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi för att hamna rätt när vi tar fram visuella hjälpmedel? Hur kan vi förbättra kommunikationen och minska beteenden och kaos som uppstår på grund av oro och missförstånd? Och vad behöver vi tänka på för att hålla arbetet med tydliggörande pedagogik levande över tid? I en exempeldriven bok går vi metodiskt igenom grunderna i hur du går tillväga för att skapa mer struktur, förutsägbarhet och flexibilitet för den som behöver det för att nå målet – att skapa klarhet.

Utgivningsår: 2017
Område: Kognition

Finns boken "Från kaos till klarhet" inne för utlåning?

 

Bokomslag: LåtsashetenLåtsasheten

 

Författare: Nathalie Ruejas Jonson

 

 

Hur är det att leva i en värld där alla förväntas vilja och kunna prata hela tiden? Hur får man pratet att lyda och inte bara göra som det vill?

Utgivningsår: 1986
Område: Psykiatri allmänt

 

Finns boken "Låtsasenheten" inne för utlåning?

 

 

 

 

Oktober 2017

 

Bokomslag: Att pussla ihop ett livAtt pussla ihop ett liv: om samverkan

Författare: Ann-Katrin Swärd med flera

Genom tre familjers berättelser får vi ta del av hur livet gestaltar sig i vardagen runt deras barn med olika diagnoser. Hur ska de som möter och bemöter familjerna hjälpa på bästa sätt? Samverkan är den röda tråden.

Utgivningsår: 2007
Område: Anhöriga

Finns boken ”Att pussla ihop ett liv: om samverkan” inne för utlåning?

 

Bokomslag: FYSS 2017FYSS 2017

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling/Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)

Utgivningsår: 2017
Område: Övrigt. Fysisk aktivitet. Hälsa.

Finns boken ”FYSS 2017” inne för utlåning?

 

Bokomslag: Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolanHitta rätt: En lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan

Författare: Ross W. Green

Hitta rätt är en uppföljare till böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här boken ger Ross W. Greene fördjupad praktisk vägledning i hur man implementerar och tillämpar problemlösningsmodellen Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (CPS). Denna modell hjälper vuxna att förstå och hjälpa elever med utmanande beteende utan bestraffningar och motsättningar. Greene visar hur man genom att identifiera vilka färdigheter en elev saknar och vilka krav eleven har svårt att möta kan gå vidare och hitta lösningar tillsammans med eleven. Boken innehåller också många belysande berättelser och exempel från inspirerande pedagoger som framgångsrikt implementerat CPS-modellen i sina skolor och klassrum och därmed hjälpt hundratals sårbara elever. Hitta rätt riktar sig till verksamma lärare och alla andra som i sin vardag kommer i kontakt med elever med utmanande beteende.

Utgivningsår: 2017
Område: Neuropsykiatri allmänt

Finns boken ”Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan” inne för utlåning?

 

Bokomslag: SkolkompassenSkolkompassen: ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan

Författare: Anna Sjölund & Lena W. Henrikson

I varje klass finns elever med ojämna förmågor. Den pedagogiska utredningen ska ligga till grund för att vi ska kunna kompensera för detta. En kartläggning gör att vi förstår de bakomliggande orsakerna till svårigheterna hos elever med ojämna förmågor, och utifrån den kan vi kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister eleven har och hjälpa eleven att träna och utvecklas. I boken Skolkompassen finns alla de verktyg som behövs för att göra en pedagogisk utredning beskrivna som ett sjökort som ska stödja och lotsa den enskilda eleven. Skolkompassen kan användas från grundskola till högre studier och vänder sig till lärare och övriga yrkesgrupper inom skolans värld som möter elever med ojämna förmågor.

Utgivningsår: 2015
Område: Kognition

Finns boken ”Skolkompassen" inne för utlåning?

 

September 2017

 

Bokomslag: Joel supertaggadJoel supertaggad

Författare: Marie Bosson Rydell

Joel blir ofta supertaggad. Då har han svårt att hejda sig och ibland blir det fel. Det kan bli bråk med de andra i klassen och med lärare. Joel kan inte hjälpa det, han vill inte bråka, det bara blir så. Hans gympalärare säger att han måste hitta ”sin grej”. Joel funderar på vad det kan vara ... Joel har precis som många andra killar och tjejer, fått en speciell kraft. En superkraft. Man måste lära sig att Använda Den och Hantera Den på rätt sätt. Då kan man ha stor nytta av den. Men om den används på fel sätt, då kan det gå illa, det kan till och med bli farligt!.

Utgivningsår: 2017
Område: Adhd

Finns boken "Joel supertaggad" inne för utlåning?

 

Bokomslag: Julias superkrafterJulias superkrafter

Författare: Main Roca Ahlgren

Andra terminen i sjuan drar igång och Julia och hennes klasskamrater Lisa och Alice har fått en ny lärare - Micke. Dessutom har tjejerna i 7C börjat med blickar och viskningar. Skolstarten blir inte som Julia hoppats, men med hjälp av en förstående pappa, erfarna lärare samt ett stöttande elevhälsoteam vänder det. Julia och skolan får lära sig att hon har speciella superkrafter.”Julias superkrafter” är en bok om Asperger eller högfungerande autism och den är tänkt som ett stöd till föräldrar och deras barn samt till skolpersonal.

Utgivningsår: 2017
Område: Autismspektrumtillstånd

Finns boken "Julias superkrafter" inne för utlåning?