Faktatexter på andra språk än svenska

Infoteket har ambitionen att översätta faktatexterna till andra språk. Vi publicerar dessa texter här som pdf-filer i den takt de blir klara. Pdf-filerna kan du sedan ladda ner och skriva ut.

Texterna hittar du i vänstermenyn om du har dator och längre ner på denna sida om du har mobil.