Faktatexter på andra språk än svenska

Infoteket har ambitionen att översätta faktatexterna till andra språk.
Vi kommer att lägga dessa texter i den takt de blir klara.

Ladda ner och skriv ut!