Psykiska funktionsnedsättningar

Det finns undersökningar som visar att så många som 1,4 miljoner svenskar, 15 procent av befolkningen, vid något tillfälle i livet kommer att känna av psykiska besvär som kräver hjälp och stöd från professionella vårdgivare. Varannan kvinna och var fjärde man riskerar att någon gång råka ut för en depression, och de senaste årens stora ökning av antalet långtidssjukskrivna kopplas också till största delen ihop med psykisk ohälsa.

En psykisk sjukdom kan leda till psykiska funktionshinder. Det är en varaktig funktionsnedsättning som försvårar för individen att leva ett "vanligt" liv. Ett psykiskt funktionshinder är inte statiskt utan varierar ofta över tiden. En person med psykiskt funktionshinder kan därför periodvis fungera som andra men ibland ha stora svårigheter i vardagslivet.