Rörelsenedsättning

Det finns omkring 560 000 personer över 16 år med rörelsenedsättning  i Sverige och omkring 7000 barn i den situationen. Ungefär hälften använder någon form av förflyttningshjälpmedel, exempelvis rullstol.