Språk- och kommunikationssvårigheter

Att ha läs- och skrivsvårigheter betyder att man KAN läsa och skriva, men att det tar längre tid än för andra och att det inte alltid blir rätt. Man kan ha svårt både för att läsa och skriva eller enbart med det ena. Detta kallades förr att vara ordblind. Det finns idag inte någon entydig definition av dyslexi och dess symptom men gemensamt för alla personer med detta funktionshinder är att de har svårigheter med läsning och/eller rättstavning.

Mellan 4 och 8 procent av Sveriges befolkning antas ha grava svårigheter och betydligt fler har problem av lindrigare art.
Dåligt självförtroende är tyvärr vanligt hos många som har läs- och skrivsvårigheter. Betygen påverkas i alla ämnen - inte bara i svenska.

Gruppen personer med talsvårigheter är en mycket blandad grupp med svårigheter att kommunicera. Det kan antingen vara en skada på talorganen eller på de delar i nervsystemet som kontrollerar dem. Typiska orsaker kan vara CP, MS och Parkinsons sjukdom. Till talskador räknas också stamning och röstproblem, till exempel laryngektomi (bortopererat struphuvud).

Språkskada är ett vidare begrepp. En stor grupp är personer med afasi. Afasi är en skada i hjärnans språkliga centrum som orsakar problem att hitta ord, att formulera meningar i tal och skrift och ibland svårigheter att förstå andra. Det är oftast orsakat av en blödning eller blodpropp i hjärnan.