Vad föräldrar kan göra för att stimulera barnets språkutveckling

0-12 månader

Genom att den vuxne svarar på barnets blickkontakt, rörelser och leenden som om de vore verkliga meddelanden stimuleras babyn till att fortsätta och utveckla sin kommunikation. Så, passa på att nojsa, skoja och "samtala" med ditt barn när du t.ex. matar, klär på eller byter blöjor på din baby. De dagliga rutinerna ger rika möjligheter till lek och samspel.

Så här kan det kanske gå till: Du tittar på ditt barn som söker din blick. Om barnet plötsligt börjar gråta tolkar du det som att barnet upplever något som obehagligt och svarar med att i ord och handling ge tröst. Barnet lyssnar till din röst och dina ord. Gråten upphör med en liten suck, som du kommenterar. Barnet svarar dig med ett leende. På detta sätt lär sig barnet hur man samspelar och "samtalar".

Genom att du tolkar barnets uttryck och förklarar vad ni gör och upplever tillsammans blir barnet så småningom också bekant med sin omvärld. Dessutom lär sig barnet att samspel och samtal både kan vara roligt och leda till positiva resultat.

Du lägger grunden till en god språkutveckling för ditt barn genom att:

 • vara uppmärksam på, lyssna och svara när ditt barn uttrycker något med kroppsspråk, ljud och ord,
 • ge barnet tid att svara. Svar får du alltid, men ju yngre barnet är ju längre tid kan det dröja.
 • prata i korta och enkla meningar,
 • prata om det som ditt barn uppmärksammar, dvs dela barnets intresse,
 • leka med ditt barn. Rulla boll till varandra, leka titt-ut och andra lekar som övar turtagning. Det hjälper barnet att förstå hur ett samtal går till,
 • sjunga, berätta rimsagor och göra fingerramsor.

 

LYSSNA > PRATA > LYSSNA

Ditt barn älskar att leka och ha roligt tillsammans med dig.

1-2 år

Ditt barn är på väg att bli en god samtalspartner och under de dagliga rutinerna ges många tillfällen till utvecklande samtal. Språkutveckling vid middagsbordet kan till exempel gå till så här:

 • Barnet tittar på dig, pekar på mjölken i sin mugg och säger "mött" .
 • Du svarar och upprepar det barnet har sagt men utvecklar också barnets ord till en liten mening "Ja, det är mjölk i muggen".
 • Om barnet bara pekar tolkar du barnets pekning och svarar på samma sätt.
 • Om barnet upprepar sista ordet i din mening, "mött"– det är vanligt – upprepar du det du tidigare har sagt, men säger förstås ordet korrekt. "Ja, det är mjölk i muggen/i din mugg".

Efter maten kan ni hjälpas åt att duka av. Du ber barnet ge dig muggen, din tallrik, mammas sked d v s det ni har använt under middagen.

Du lägger grunden till en god språkutveckling för ditt barn genom att:

 • vara uppmärksam på, lyssna och svara när ditt barn uttrycker något med kroppsspråk, ljud och ord,
 • alltid försöka tolka vad barnet vill uttrycka,
 • upprepa det barnet har sagt med korrekt uttal och i en kort mening,
 • ge barnet tid att svara. Svar får du alltid, men ju yngre barnet är ju längre tid kan det dröja,
 • prata om det som ditt barn uppmärksammar, dvs dela barnets intresse,
 • sjunga, berätta rimsagor och göra fingerramsor.

 

Ditt barn älskar att leka och ha roligt tillsammans med dig.

LEK > LÄS och BERÄTTA > SJUNG och RIMRAMSA

2-3 år

Du lägger grunden till en god språkutveckling för ditt barn genom att

 • "bjuda in" barnet till samtal och vara öppen för barnets egna samtalsinviter,
 •  ta dig tid att lyssna och svara på ditt barns frågor och funderingar,
 • utveckla det barnet säger genom att lägga till information,
 • spela spel och leka lekar som bygger på turtagning och som det faller sig naturligt att samtala kring
  • Bild-Lotto
  • Matchningsspel - bild-bild, ljud-bild (Vad är det som låter?)
  • Kategorispel (Vad hör till?)
  • Sorteringslek - färg-, form- och storlek
  • Pussel
 • sjunga och berätta rimramsor gärna med rörelser som förstärker ordens betydelse och stödjer språkets rytm,
 • göra det till en daglig vana att läsa för och berätta tillsammans med ditt barn. Prata om bilderna i bilderboken, vad de föreställer, hur de ser ut, vad föremålen kan användas till och varför någon gråter.

Ditt barn älskar att leka och ha roligt tillsammans med dig!

Och kom ihåg, leken är barnets sätt att lära sig. Så ...

LEK > LÄS och BERÄTTA > SJUNG och RIMRAMSA

3-4 år

Du lägger grunden till en god språkutveckling för ditt barn genom att

 • lyssna och svara på ditt barns frågor och funderingar. Kanske kan du ta dig tid för en daglig samtalsstund med ditt barn. Rutiner är bra för både barn och vuxna.
 • utveckla det barnet säger genom att lägga till information,
 • visa intresse för det barnet berättar,
 • försöka se till att barnet får tillfälle att leka med jämnåriga,
 • göra lekar och spela spel med ditt barn,
 • låta barnet – med stöd av bilderna – återberätta en saga ni läst tillsammans,
 • låta ditt barn få känna sig duktig genom att t ex få hjälpa till med vardagssysslor,
 • ge barnet möjlighet att fundera över och pröva lösningar på olika uppgifter till exempel när ni lägger pussel tillsammans.

 

Ditt barn älskar att leka och ha roligt tillsammans med dig

LEK > LÄS och BERÄTTA > SJUNG och RIMRAMSA

Ge ditt barn ett gott självförtroende – det bidrar till att språket utvecklas.

5-6 år

Att förstå att man kan meddela sig med det skrivna språket är en viktigare insikt än att kunna bokstävernas namn och skriva efter förebild. Uppmärksamma därför barnet på t ex väg- och snabbköpsskyltar.

Språklig medvetenhet, t ex att uppfatta rim och första ljudet i ord, är en förutsättning för att kunna knyta ljud till bokstäver och ljuda ihop till ord.

Läsning är inte bara avkodning. Läsning innebär också att man förstår det man läser. Att lyssna på någon som läser högt och att få resonera och fundera kring texten ger barnet erfarenhet av det skrivna språket, ett stort ordförråd och vana att uttrycka sina tankar.

 • Vad tror du hände sen?
 • Hur skulle du göra?
 • Varför kan man inte...?

är bra frågor att ställa för att få igång ett samtal. Det är också bra att i sina frågor knyta an till barnets egna erfarenheter.

Och viktigast av allt – lyssna på ditt barn – respektera barnets tankar och funderingar. Det ger barnet självförtroende och en god grund att bygga vidare på.

Författare: Texten är hämtad ur CPLOL-broschyrerna sammanställda, bearbetade och anpassade för svenska förhållanden efter engelsk förlaga av Monica Westerlund samt ur Bibliotekstjänsts broschyrer "ABC-droppar" av samma författare.

Version: 2010-12-01

------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.