Synnedsättning

En synnedsättning kan ha många olika orsaker. Den kan vara medfödd eller drabba senare i livet på grund av skada eller sjukdom.

Ca 1% av Sveriges befolkning har någon form av synnedsättning och det är betydligt vanligare hos äldre.