Barnrättspriset gick till Infoteket

05 november 2019

Infotekets stolta personal radar upp sig vid prisutdelningen

För arbetet med att sprida kunskap och inspiration, och dessutom ge konkreta verktyg, till barn och unga med funktionsnedsättningar och till vuxna i deras närhet, och för att verksamheten därmed bidrar till förverkligandet av barnets rättigheter, tilldelas Infoteket 2019 års Barnrättspris.

Prisutdelningen skedde på Infoteket på barnkonventionens födelsedag den 20 november.

Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU).

Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Infoteket riktar ett stort TACK till BOiU - Barnombudet i Uppsala län!