Stöd till barn som har synnedsättning

Barn behöver gå till en ögonläkare om man misstänker att barnet ser dåligt. En optiker får inte skriva ut recept på glasögon till ett barn som är under 8 år. Detta för att barnets syn utvecklas och det är viktigt att få en riktig bedömning om vad det är som orsakar en eventuell synnedsättning. Om ett barn behöver glasögon kan man få visst bidrag till detta.

Kontakta syncentralen om du vill veta mer om bidrag för glasögon,

Äldre barn kan vända sig till skolsköterskan för en första kontroll eller gå direkt till en optiker.

Den som har fler frågor kring sin syn ska vända sig till en ögonläkare. Det bör man också göra om det finns ärftliga ögonsjukdomar i släkten, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att behandling ska kunna sättas in.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Ögonläkare finns både på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset och på vissa orter i länet. I Uppsala finns flera privatpraktiserande ögonläkare.  Man ringer och beställer tid själv.

Till syncentralen kommer man på remiss från en ögonläkare. Man ska då ha en syn som gör att man inte ser mer än de översta raderna på synprövningstavlan med bästa möjliga glasögon. Den som har ett mycket inskränkt synfält har också rätt till syncentralens insatser.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hit kan du vända dig med frågor

  • Syncentralen,
    018-611 67 25.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).