Stöd till barn som har autism

Diagnosen autism omfattar idag även det som tidigare kallades Aspergers syndrom.

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt barns utveckling eller beteende? Det kan till exempel handla om att barnets tal är sent, annorlunda eller att barnet inte talar alls. Det kan också handla om att barnet har svårt att dela din uppmärksamhet och undviker ögonkontakt, eller att barnet helst leker själv och har svårt att samspela med andra. Barnet kan ha svårt med förändringar och vill att saker alltid ska ske på samma sätt. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare ni söker hjälp, desto snabbare kan ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas på bästa sätt.

Så här får du stöd från Region Uppsala

För barn 0-6 år

Om du tror att ditt barn har autism, kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till habilitering eller en BUP-mottagning för eventuell utredning eller andra insatser.

För barn från 6 år

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till en BUP-mottagning eller habilitering för eventuell utredning eller andra insatser.

För ungdomar

Om du är tonåring och tror att du har autism kan du kontakta skolans elevhälsoteam eller en ungdomsmottagning. Där kan du få hjälp att komma vidare till exempelvis en BUP-mottagning eller till habiliteringen för eventuell utredning eller andra insatser.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.
www.sjalvhjalppavagen.se 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Du kan ringa BUP:s personal på telefon 018-611 25 29, helgfri vardag klockan 13–16 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning eller hjälp med att göra egen vårdbegäran.
  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån–tors kl 12–17, ons 12–19.