Stöd till vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning kallades tidigare utvecklingsstörning.

Du som har intellektuell funktionsnedsättning kan behöva stöd för att ditt liv ska fungera bra. Habiliteringen kan ge stöd och råd kring din funktionsnedsättning. Psykiatrin kan hjälpa dig om du mår psykiskt dåligt. Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk eller har ont. Din kommun hjälper dig med stöd när det gäller till exempel boende och sysselsättning.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Om du har intellektuell funktionsnedsättning kan du vända dig till Habiliteringen för barn och vuxna. Där kan du få stöd att förbättra din livssituationen så mycket som möjligt. Om du inte haft kontakt med habiliteringen tidigare kan du kontakta din vårdcentral. Vårdcentralen kan hjälpa dig att få kontakt med habiliteringen.
Vårdcentraler i Uppsala län

Det går bra att ringa till habiliteringen för att få information,
018-611 68 68.

Du kan också göra en egen ansökan om att få komma till habiliteringen för att få stöd.
Läs mer om ansökan på regionuppsala.se/habansokan

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om intellektuell funktionsnedsättning.
Där får du tips om vart du kan vända dig för att få behandling och stöd. Infoteket ger tips och idéer om appar och bildstöd och annat som kan göra din vardag lite enklare.
Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens husläkarmottagning är en sorts vårdcentral. Där är personalen extra duktig på att bemöta och kommunicera med personer som har funktionsnedsättning. Mottagningen finns för dem som har svårt att klara ett besök på en vanlig vårdcentral på grund av sin funktionsnedsättning.
Läs mer om Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dem som är anhöriga till någon som har kontakt med habiliteringen i Uppsala län.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga.

Stöd från din kommun

LSS betyder Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade. Genom den lagen kan du ha rätt till exempelvis boende och arbete. Du kan även ha rätt till personlig assistans eller ledsagarservice. Kontakta en biståndshandläggare på din kommun om du vill veta mer eller ansöka om stöd. Om du inte vart du ska vända dig, kontakta kommunens växel.

Hos kommunen kan du även få stöd från god man eller förvaltare som hjälper dig att sköta dina pengar.
>>Läs mer om god man och förvaltare. 

Det finns också annat stöd att få.Genom Försäkringskassan kan du ansöka om exempelvis aktivitetsersättning och assistansersättning.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd till den som har en funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för den som har en funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se 

Hit kan du vända dig med frågor

  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Telefonrådgivningen 1177,
    tel 1177