Stöd till vuxna som har nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Nedsättningen kan också vara tillfällig, som till exempel vid öroninflammation eller en vaxpropp. Sjukdomar, skador, ärftliga förändringar och buller kan leda till bestående nedsatt hörsel. Det går alltid att få hjälp och stöd när du har nedsatt hörsel.

Det finns situationer då du ska vara särskilt uppmärksam och söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Det gäller om du

  • plötsligt får svårare att höra med ena örat
  • har nedsatt hörsel efter dykning eller efter ett slag mot örat eller huvudet
  • har nedsatt hörsel och samtidigt får ont i örat eller huvudet
  • plötsligt får nedsatt hörsel och samtidigt känner dig yr.

 

Så här får du stöd från Region Uppsala

Du som är 0-20 år ska alltid kontakta läkare vid hörselproblem. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för stöd och hjälpmedel.

Du som är över 20 år ska kontakta en godkänd audionommottagning om du hör dåligt och tror att du behöver hörapparat. Om det behövs så får du där hjälp vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala för ytterligare stöd och hjälpmedel.

Audionommottagningarna hittar du på www.regionuppsala.se/vardvalhorsel.

Stöd från din kommun

Din hemkommun kan erbjuda olika insatser som till exempel stöd från syn- och hörselinstruktörer. Ta kontakt med din hemkommun för information.

Hit kan du vända dig med frågor