Stöd till vuxna som mår psykiskt dåligt

Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i sitt liv och man behöver stöd av andra.

Så här får du stöd från Region Uppsala

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral vid psykiska besvär. För många är den hjälp de kan få där tillräcklig. Vid behov får du där hjälp vidare till den specialiserade psykiatrin. Tveka inte att söka hjälp om du mår dåligt. Stöd och hjälp finns att få både för akut lindring och för att klara vardagen på längre sikt.
Vårdcentraler i Uppsala län 

Om situationen är akut ska du vända dig till den psykiatriska akutmottagningen som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. 
Akutmottagningen för vuxenpsykiatri

KBT på nätet

Internetbehandling med KBT kan bland annat erbjudas till dig som lider av depression, social ångest , paniksyndrom, OCD - tvångssyndrom, sömnbesvär och stress.
Läs mer på 1177 Vårdguiden

Stöd från din hemkommun

Din hemkommun ansvarar för stöd som handlar om boende, fritid och arbete/sysselsättning. Kommunen kan erbjuda olika insatser vid psykisk ohälsa, till exempel boendestöd eller personligt ombud. Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Telefonjourer

Det finns flera telefonjourer som du kan ringa till om du behöver samtalsstöd.
Kontaktuppgifter på 1177.se 

Hit kan du vända dig med frågor

  • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning, tel 1177.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).