Stöd till dig som har en förvärvad hjärnskada

Gemensamt för personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder är att man plötsligt insjuknat eller skadats, och att man varit inneliggande en period på sjukhus. Skadan eller insjuknandet kan ha skett nyligen eller för länge sedan.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Region Uppsala ansvarar för specialinriktade rehabiliteringsinsatser och kan ge stöd till såväl personen själv som till nätverket runt personen. Insatserna kan bestå av råd, stöd, utbildning och behandling från...


Fysioterapeuter inom primärvården kan erbjuda undersökning och behandling av funktionsproblem som begränsar förmågan att vara aktiv i vardagen.
Sjukgymnaster/fysioterapeuter i Uppsala län 
Samtliga vårdcentraler i Uppsala län.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd som handlar om boende, fritid och arbete/sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan bland annat samordna de rehabiliteringsåtgärder som görs.
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för den som har en funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning, tel 1177.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
  • Habiliteringen för barn och vuxna, 018-611 68 68.