Hjälpmedel

Pictogram - hjälpmedelDu kan få hjälpmedel förskrivet om du har någon form av funktionsnedsättning så att du själv, eller med hjälp av någon annan, ska kunna vara så delaktig som möjligt i samhället.

Bedömning av din rätt till hjälpmedel görs utifrån dina grundläggande personliga behov, till exempel att klä dig, att sköta din hygien, att förflytta dig, att informera dig och kommunicera med omvärlden (höra, se, känna, tala och förstå) och att utföra vardagslivets aktiviteter.

På 1177.se finns Tema hjälpmedel. Där hittar du information om hjälpmedel och om vart man ska vända sig för att få hjälpmedel.
Tema hjälpmedel på 1177.se

Hjälpmedelscentralen - Region Uppsala
Infotekets visningstorg för kognitivt stöd
Syncentralen i Uppsala län
Hörcentralen i Uppsala län

Länk till kommunerna i Uppsala län Hjälpmedel