• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Skapandets villkor – möte med Anna Haglund

Vad är det viktiga med konstnärligt skapande? I mötet med ljuddesignern och kompositören Anna Haglund blir den frågan central. Anna Haglund fick landstingets konstnärliga utvecklingsstöd 2015-2016.


Ett helt dygn med kultur den 15 april

Att kultur ger hälsa finns det gott om forskning som bekräftar och för att visa detta arrangerar nätverket SKA (Samverkan för kultur på Akademiska sjukhuset) ett helt dygn med kultur den 15 april.


Utredning om mångspråk på länets folkbibliotek

Länsbibliotek Uppsala vill vara en aktiv del i arbetet med utveckling av mångspråksarbetet i länet. De har därför låtit ta fram ett underlag som beskriver hur man i nuläget arbetar med mångspråk på folkbiblioteken i Uppsala län.


Visning av regionalt producerad film 30 mars

Kulturenheten/ film stödjer ca 10 uppländska filmare per år i deras produktioner. Dessa filmer kommer nu att visas, i sin helhet, utdrag ur eller som work-in-progress.