• Start kultur 9
  • Start kultur 11
  • Start kultur 13
  • Start kultur 6
  • Start kultur 7
  • Start kultur 10
  • Start kultur 14
  • Start kultur 17

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Följ Kultur och bildning på Facebook

Äntligen finns Kultur och bildning på Facebook. Flera av förvaltningens enheter är sedan tidigare närvarande i denna sociala mediekanal. Nu var dock tiden den rätta för att starta upp en förvaltningsgemensam sida. Följ oss på www.facebook.com/kulturochbildning


Cykel, konst och stadsplanering 3 december

Kulturenheten och Uppsala kommun bjuder in till ett seminarium om cykel, konst och stadsplanering. Hur kan konst och kultur integreras med cykelplaneringen i länet?


Mötesplats Litteratur om Litteraturhus

På flera ställen i landet har litteraturhus etablerats. Det vill Länsbibliotek Uppsala uppmärksamma på nästa Mötesplats Litteratur den 3 december.


Följ oss på

facebook