• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Stipendieutställning konst 2015

Kulturnämnden i Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun delar varje år ut kulturstipendier. Nu visas en utställning med årets stipendiater inom området konst på Offkonsten c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Den pågår från 13 oktober till 29 november.


Ny säsong av Litteraturkarusellen

Nu börjar den tredje säsongen av Litteraturkarusellen, denna gång med författarna Annika Berg-Frykholm och David Ericsson.


En folkfest i strålande sol på Wik

Årets skördefest på Wik den 20 september blev en riktig folkfest. Hela Wikområdet fylldes av besökare som tog del av alla aktiviteter som erbjöds i den natursköna miljön. Skördefesten är nämligen inte bara en vanlig höstmarknad med försäljning av närodlat och hantverk utan erbjuder en mängd aktiviteter samt underhållning för hela familjen.


Utbildningsdygn 2015 om konst ur ett arrangörsperspektiv

Utbildningsdygn 2015 den 19-20 november välkomnar främst utställningsarrangörer men även andra verksamma inom bild- och formområdet samt allmänt intresserade.


Mötesplats Litteratur om språk och stil den 13 oktober

Länsbibliotek Uppsala står också i höst bakom konceptet Mötesplats Litteratur; frukostmöten som samlar intressenter från alla delar av bokbranschen. Det första äger rum den 13 oktober på temat Språk och stil.


Seminarium om nationella minoriteter den 15 oktober

Kulturenheten och Upplandsmuseet bjuder in till en eftermiddag med fokus på Sveriges nationella minoriteter. Hur det är att tillhöra någon av minoriteterna är inte alltid lätt att förstå. Många som tillhör våra minoritetsgrupper vittnar om okunskap och fördomar.


Gåvoboken - nu också på finska

Sedan länge finansierar landstinget en gåvobok till alla nyfödda barn i länet. Boken delas ut via biblioteken genom samverkan med barnhälsovården. Landstinget är finskt förvaltningsområde och som en del i landstingets satsning på finska under 2015 finns nu också en finsk gåvobok.