• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Staten sviker den regionala kulturen

Idag beslutar riksdagen om kulturutskottets förslag till statens kulturbudget för år 2015. Anslaget till den regionala kulturverksamheten minskas med totalt 34 miljoner kronor.


Föreslå en ungdomsstipendiat

Landstingets kulturnämnd ska utse 2015 års ungdomsstipendiater inom konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna går inte att söka utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar. Senast 10 februari kan du föreslå en stipendiat.