• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.


Vårens program inom Kultur i vården

Nu startar vårens program inom Kultur i vården! Alla kulturprogram har fri entré och riktar sig till patienter, närstående och personal.


Lärarfortbildning - om filmens förmåga att göra avtryck

Filmforskaren Tomas Axelson visar filmklipp och presenterar forskning om filmpublikens sätt att bearbeta existentiella frågor genom starka filmupplevelser den 10 februari.


Det regionala projektbidraget höjs från och med 2015

Kulturnämnden har höjt det regionala projektbidraget från totalt 430 000 kronor till totalt 830 000 kronor


"Staten sviker den regionala kulturen"

Regionala kulturpolitiker från 14 regioner/län invänder gemensamt mot riksdagens beslut att minska det statliga anslaget till den regionala kulturverksamheten med 34 miljoner kronor.


Föreslå en ungdomsstipendiat

Landstingets kulturnämnd ska utse 2015 års ungdomsstipendiater inom konstområdena dans, film, konst, litteratur, musik och teater. Stipendierna går inte att söka utan stipendiaterna utses efter förslag och nomineringar. Senast 10 februari kan du föreslå en stipendiat.