Kultur - www.lul.se
  • Start kultur 9
  • Start kultur 11
  • Start kultur 18 - skapa dans 2015
  • Start kultur 14
  • Start kultur 17

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Visning av regionalt producerad film 3 maj

Kulturenheten stödjer ett tiotal uppländska filmare per år i deras produktioner. Dessa filmer kommer nu att visas, i sin helhet, som trailers eller som work-in-progress. Fri entré. Väkommen!


Wikdagen 14 maj

Välkommen till Wik lördagen den 14 maj kl. 11–18 då Wiks folkhögskola håller öppet hus.


Ny utredning om författarnas villkor

På uppdrag av Länsbibliotek Uppsala har Marie-Louise Riton gjort en utredning om författarnas villkor i Uppsala län.  Utredningen är ett resultat av den utökade satsning på litteratur som görs inom ramarna för kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2018.


Kultur ska främja hälsan hos asylsökande

Landstinget ska erbjuda asylsökande kulturupplevelser som ett sätt att främja hälsan. Vårdstyrelsen har satt av 740 000 kronor till ett projekt, där asylsökande vid boenden i länet kostnadsfritt ska kunna ta del av bland annat musik, konst och film.


Konstkonsulter upphandlas

Sista anbudsdag är 2016-05-09.
Läs mer på www.lul.se/konst/upphandling

Följ oss på

facebook