• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Sök till Uppsala folkhögskola -

platser kvar på allmän linje till hösten

 


Besök Wiks slott i sommar!

Är du nyfiken på hur det ser ut inuti Wiks slott? I juli när allting grönskar intensivt och det är varmt i vattnet kan du gå på slottsvisning. Slottscaféet kommer att hålla öppet och du kan ta dig ett dopp nere vid bryggan efter rundvandringen. Du kan även ta en promenad i den vackra naturparken på Wikområdet.


Litteraturkarusellen hösten 2015

Varje höst och vår besöker två författare länets folkbibliotek i det som kallas Litteraturkarusellen. I anslutning till författarbesöken ordnas skrivarverkstäder och andra aktiviteter. Det är nu klart att författarna Annika Berg-Frykholm och David Ericsson besöker folkbiblioteken i länet under hösten 2015.


Kulturenheten beviljas projektbidrag för att utveckla den professionella dansen

Kulturenheten vid Landstinget i Uppsala län har beviljats 350 000 kronor av Statens kulturråd för projektet Dans i rörelse. Syftet med projektet är att stärka den professionella nutida dansen, utveckla dansen som konstform samt nå ny publik i Uppsala län. Detta kommer bland annat att ske genom att stärka dansproducentkompetensen i länet, utveckla samarbetet med nya och befintliga arrangörer av dans och skapa bättre förutsättningar för dansare och koreografer att verka i länet. Bland annat kommer Kulturenheten möjliggöra för fler dansgästspel och ta fram ett mentorsprogram för professionella dansare och koreografer. Projektet och satsningen på professionell dans är en del av arbetet med den regionala kulturplanen för Uppsala län.


Dela Läslust - läsfrämjande i fyra län

I projektet Dela Läslust arbetar folkbiblioteken i de deltagande länen med att utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet.