• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.


Sök regionalt projektbidrag senast 29 augusti

För projekt inom kultur i vid mening med en regional prägel.


Regionala kulturplanen för Uppsala län 2015– 2017 antagen av landstingsfullmäktige

I kulturplanen beskrivs de satsningar och prioriteringar landstinget vill göra för kulturen i Uppsala län under de närmaste åren.

    Skriv ut