• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.


Skördefest på Wik den 21 september

Välkommen till skördefest på Wik, med försäljning av närodlat och hantverk, aktiviteter för barn och vuxna, underhållning och mycket att äta!


Länsbibliotek Uppsala presenterar Litteraturkarusellen

Länsbiblioteket arrangerar under hösten en Litteraturkarusell där två författare besöker länets kommunbibliotek. Målgruppen är i första hand vuxna biblioteksbesökare.


Konstnärer sökes för nya konstnärliga uppdrag

Kulturenheten söker konstnärer för nya uppdrag i J-husprojektet på Akademiska sjukhuset. Gör en intresseanmälan!


Speeddating mellan konstnärer och utställningsarrangörer

För första gången någonsin anordnas speeddating för konstnärer och arrangörer från fyra län. Deltagare från Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro län har nu chansen att mötas under spännande former, presentera sina portfolion och knyta kontakter i en serie korta möten.