• Start kultur 2
  • Start kultur 1
  • Start kultur 3
  • Start kultur 4
  • Start kultur 5

Kultur

Kultur och bildning är den del av landstinget som arbetar med kultur och folkbildning i Uppsala län.

 


Wikdagen 2015 i bilder

Den 14 maj var det åter dags för Wikdagen då eleverna på de estetiska linjerna på Wiks folkhögskola visar vad de gjort under sitt läsår för alla intresserade. Se bilder från årets Wikdag!


Landstingets ungdomsstipendiater har utsetts

Landstingets ungdomsstipendier inom sex konstområden delas ut till ungdomar från länet för att stödja och uppmuntra deras insatser inom områdena bildkonst, dans, film, litteratur, musik och teater.


Årets Uppskattning 2015 tilldelas Bananteatern

Årets Uppskattning är ett pris inrättat av landstingets kulturnämnd som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskulturen i Uppsala län.