Patientnämnden

Patientnämnden och patientnämndens kansli hjälper patienter som har synpunkter på den vård de har fått. Patienterna får hjälp att föra fram sina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inga disciplinära rättigheter utan arbetar rådgivande.

Det här gör patientnämnden:

  • hjälper patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen inom tandvården samt hälso- och sjukvården
  • främjar kontakter mellan patienter och vårdpersonal
  • hjälper patienter att vända sig till rätt myndighet
  • rapporterar iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
  • informerar allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra om patientnämndens verksamhet
  • gör Inspektionen för hälso- och sjukvårdspersonal (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn
  • rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.


Patientnämnden har sju ledamöter och fem ersättare utsedda av landstinget. Alla ledamöter har tystnadsplikt. Till höger hittar du en länk med namn och kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Patientnämndens handlingar och protokoll

Föregående handlingar o protokoll