Välkommen till inköps- och upphandlingsenheten

Inköps- och upphandlingsenheten svarar för upphandling av tjänster och varor för Region Uppsala. Våra upphandlingar regleras av:

  • LOU, Lagen om offentlig upphandling
  • LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna
  • LUK, Lagen om upphandling av koncessioner
  • LOV, Lagen om valfrihetssystem
  • LOL,  Lagen om läkarvårdsersättning (ersättningsetablering)
  • LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi (ersättningsetablering)

 

Annonsering av upphandlingar

Våra LOU, LUF, LUK och ersättningsetableringar annonseras via TendSign eller vår egen annonsportal. Annonser gällande LOV annonseras via Kammarkollegiet.

TendSign (öppnas i nytt fönster)

Valfrihetswebben (öppnas i nytt fönster)

Hämta upphandlingsdokument, LOU, LUF, LUK och ersättningsetablering

Upphandlingsdokument hämtas direkt via TendSign (Visma Opic) eller vår egen annonsportal enligt länkar nedan.

TendSign (öppnas i nytt fönster)

Hämta upphandlingsdokument, LOV

Upphandlingsdokument och ansökan gällande LOV hämtas i menyn till vänster, hämta upphandlingsdokument, LOV.

Gällande avtal

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för samordnad upphandling av varor (exkl förbrukningsvaror), medicinteknisk utrustning och tjänster för Region Uppsala. 

Gällande avtal (öppnas i nytt fönster)

Upphandling av Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial till fem landsting upphandlas av Varuförsörjningen.

Varuförsörjningen (öppnas i nytt fönster)

Upphandla en hållbar framtid

Region Uppsala har tagit fram riktlinjer för hållbar upphandling inom Region Uppsala. Riktlinjerna kan i sin helhet även läsas i menyn till vänster under Upphandlingspolicy och riktlinjer.

Upphandlingsmyndigheten  är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling.

Upphandlingsmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

 

Övrig information

Här kan du få mer information om de olika lagarna.

Lag om offentlig upphandling SFS 2016:1145 (öppnas i nytt fönster)

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna SFS 2016:1146 (öppnas i nytt fönster)

Lag om upphandling av koncessioner SFS 2016:1147 (öppnas i nytt fönster)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (öppnas i nytt fönster)

Lag om läkarvårdsersättning SFS 1993:1651 (öppnas i nytt fönster)

Lag om ersättning för fysoterapi SFS 1993:1652 (öppnas i nytt fönster)