• Vinjett2
  • Vinjett1

Klassbesök

Hälsoäventyret erbjuder program med olika teman för skolklasser i Uppsala län. Programmen handlar om kropp och själ, om levnadsvanor och relationer, om attityder och värderingar och om det goda livet.

Syftet med programmen är att väcka tankar och funderingar kring frågor som rör barn och ungdomars liv och hälsa samt har sin utgångspunkt i relationerna och den egna identiteten. Vidare handlar det om att bearbeta värderingar och situationer som ligger nära elevernas egna liv. I programmen får eleverna ge uttryck för sina egna tankar, lyssna på varandra samt prova lösningar på situationer de ställs inför.