Vår organisation

Region Uppsala styrs av politiker och det är tjänstepersoner som genomför de politiska besluten.

Med hjälp av två organisationsskisser ser du hur Region Uppsala är uppbyggt.

Tjänstepersoner

Region Uppsalas tjänstepersonorganisation i PDF.
Region Uppsalas tjänstepersonorganisation i JPG.

Politisk organisation

Region Uppsalas politiska organisation i PDF.
Region Uppsalas politiska organisation i JPG.