Vår organisation

Region Uppsala styrs av politiker, men det är tjänstemän som genomför de politiska besluten.

Med hjälp av två organisationsskisser ser du hur Region Uppsala är uppbyggt. 

Om du klickar på en skiss öppnas den i ett större format.

Region Uppsala 2017

 Organisationsskiss Region Uppsala 2017

Den politiska organisationen

Region Uppsala - politiska organisationen