Finansiellt stöd

Region Uppsala fördelar regionala utvecklingsmedel till kommuner, företag, organisationer och föreningar. Vi finansierar projekt som på ett direkt sätt bidrar till att realisera målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Det finns fyra olika sorters stöd:


Varje insats ska kopplas till någon av de strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; en växande region, en nyskapande region och en region för alla. Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur projektet tänker bidra till strategins mål och vilka åtaganden som stödjs.