Kontakta vården

Kontakta vårdcentralen

Om du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa kan du vända dig till din vårdcentral.

Alla vårdcentraler A-Ö 

Råd på telefon och på webben

Du kan också ringa sjukvårdsrådgivning 1177 Vårdguiden, telefon 1177, för att få råd dygnet runt av en sjuksköterska (de kan ofta flera språk om du frågar). Om det behövs blir du hänvisad till en vårdcentral eller akutmottagning. På www.1177.se kan du logga in och använda Region Uppsalas e-tjänster, ställa frågor anonymt, samt hitta information om sjukdomar, behandlingar, hälsa och dina rättigheter som patient.