Kostnad

Kostnaden för journalkopior och loggrapporter utgår från Landstingsstyrelsens beslut 2010.

Första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor. För mer information se länk i högerspalt.

Vi kan av administrativa skäl inte kontakta dig för att meddela eventuell kostnad innan utskick. Vi kommer att fakturera dig kostnaden enligt fastställt beslut. Faktura kommer i separat försändelse.

Om du önskar att handlingarna ska skickas till annan adress än folkbokföringsadressen, rekommenderar vi brevet och fakturerar dig med 50 kronor för kostnaden.