Enklare med frikort

Nu behöver du inte samla stämplar till ditt frikort. I stället håller vi reda på dina betalningar, och talar om för dig när du inte behöver betala fler avgifter.

 

Högkostnadsskydd – betala högst 1 100 kronor

I Sverige finns ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att ingen behöver betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter, under en period på tolv månader, för besök på mottagningar i ett landsting eller mottagningar som har avtal med ett landsting.

Frikort

Ett frikort får du när du har betalat avgifter för sammanlagt 1 100 kronor. Du börjar räkna vid det första besöket oavsett när under året det görs. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av perioden på tolv månader. Du kan använda frikortet i hela landet.

Hittills har du kunnat samla stämplar från dina besök i vården, för att visa hur mycket du har betalat. När stämplarna har visat att du har betalat 1 100 kronor, har du fått ett inplastat frikort.

Inga stämplar

Nu behöver du inte samla stämplar till ditt frikort. I stället håller vi reda på dina betalningar, och talar om för dig när du inte behöver betala fler patientavgifter.

Hela landstinget och de flesta privata vårdgivarna registrerar in dina patientavgifter automatiskt. Spara kvittot om du söker vård i ett annat landsting eller om du är osäker på om din avgift är medräknad.

När du uppnått frikortsgränsen, 1 100 kronor, då skickas ett frikort till din folkbokföringsadress via Posten.