Enklare med frikort

Region Uppsala har e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskyddet. Det innebär att vi håller reda på dina betalningar för vård som ingår i högkostnadsskyddet och talar om för dig när du inte behöver betala fler avgifter.

 I Sverige finns ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök under en period på tolv månader. Från 1 januari 2019 höjde Region Uppsala det lagreglerade högkostnadsskyddet för den öppna hälso- och sjukvården från 1 100kronor till 1 150 kronor. Högkostnadsskyddet gäller för besök i öppenvården, till exempel på en vårdcentral eller ett sjukhus.

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet och hos privata vårdgivare som har avtal med ett landsting eller region.

I högkostnadsskyddet för sjukvård ing�r inte de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus (vårdas inom så kallad slutenvård), vid uteblivet besök, vaccinationer, sjukresor, intyg och hjälpmedel.

 

Frikort

Ett frikort får du när du har betalat avgifter för sammanlagt 1 150 kronor. Du börjar räkna vid det första besöket oavsett när under året det görs. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av perioden på tolv månader.

Frikortet gäller från och med datumet för det första besöket som registrerades/stämplades i högkostnadsskyddet till och med dagen före detta datum nästkommande år.

Exempel: Om det första besöket som registrerades ägde rum den 13 oktober 2017 ska frikortet utfärdas till och med den 12 oktober 2018.

 

Taktikval inte tillåtet

Tidigare har du haft valmöjlighet att be kassapersonalen att stryka de äldsta stämplarna i högkostnadsskyddsperioden för att få ditt frikort att räcka längre. För att frikort ska utfärdas på lika villkor för alla patienter är så kallade taktiska val inte längre möjligt att göra.

 

Pappersfrikort

När du har betalat 1 150 kronor får du ett frikortsbrev som skickas hem till din folkbokföringsadress. På kortet står från vilket datum och hur länge du får avgiftsfria besök. Är frikortets giltighetstid kortare än 2 veckor skickas inget frikortsbrev ut.

Från och med år 2018 slutar Region Uppsala att skicka ut plastfrikort och istället skickas ett brev ut med ett pappersfrikort.

 

Ibland behöver du visa ditt frikort

Inom Region Uppsala behöver du inte visa upp ditt frikort, men ha gärna med det vid andra besök i vården. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika landsting och regioner. Du kan därför behöva visa att du har frikort. Detta gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med Region Uppsala men som inte anslutit sig till systemet.