Röntgenavdelningen - Lasarettet i Enköping

Vi utför de vanligaste undersökningarna med magnetkamera, datortomograf, ultraljud och röntgen.

Tillgänglighet
Förutom vardagstider kan vi också erbjuda kvälls- och helgtider. Vi har dessutom drop-in för enklare undersökningar. Läs mer på sidan "drop-in" i vänstermenyn.

Hitta till röntgen
Gå in genom lasarettets huvudentré på Kungsgatan 71A. Sväng höger förbi biblioteket och fortsätt rakt fram så långt det går. Ta till höger så hittar du vårt väntrum och reception.

Samarbete
Lasarettet och Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetar i samma bildsystem vilket innebär att dina bilder och utlåtanden alltid finns åtkomliga på båda sjukhusen.

Remiss och remissvar
Du som patient kan inte  boka en undersökning på röntgenavdelningen utan remiss. Remiss får du från läkare eller sjukgymnast på vårdcentral eller sjukhus. Privata vårdgivare kan också skicka remiss till lasarettet.

Svaret på din undersökning får du inte på röntgenavdelningen. Vi skickar svaret till den som har remitterat dig då hen har en samlad bild av din skada/sjukdom och därför kan ge dig ett komplett svar.

Förberedelser
Om du på något sätt måste förbereda dig inför en undersökning får du reda på det av din remitterande läkare eller i ditt kallelsebrev.

Röntgenbilder på DVD
Vill du ha dina röntgenbilder på en DVD-skiva så går det bra. Du kommer då att faktureras en kostnad på 200 kr för skivan. 

Vi som arbetar här är:
radiologer, röntgensjuksköterskor och undersköterskor.

Paraplybehandling, premedicinering vid jodkontrastmedels-överkänslighet

Välkommen till oss!