Utbildad utomlands

För att jobba inom hälso-sjukvården i Sverige krävs svensk legitimation för vissa yrken. Det finns idag 21 legitimationsyrken i Sverige och det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation och reglerar processen mot svensk legitimation.

Vägen till svensk legitimation skiljer sig åt beroende på om utbildningen är genomförd i ett annat EU/EES-land eller land utanför EU/EES.

Region Uppsala arbetar med stödjande insatser i legitimationsprocessen och bereder olika typer av praktikplatser för att stödja i processen mot svensk legitimation. Det första steget är att ansöka till Socialstyrelsen för att få den utländska utbildningen granskad och få ett beslut om fortsatt process.

Är du tandhygienist eller tandläkare läs gärna mer på Folktandvårdens sidor.