• Bild1
  • Bild2
  • Bild3

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikförvaltningen, UL, är den del av Region Uppsala som arbetar med kollektivtrafik i Uppsala län. UL ansvarar för att det vardagliga resandet fungerar i länet och regionen. Det är UL som upphandlar trafik och samordnar linjer och tidtabeller. UL ser till att de tekniska systemen fungerar – betalningen, biljetterna med mera. I UL:s uppdrag ligger också att utveckla kollektivtrafiken så att den motsvarar dagens och framtidens behov.

 

Följ UL på