Dokument och handlingar

Här finns länkar till dokument, handlingar och bilagor som Trafik och samhälle har tagit fram. Dokumenten är i pdf-format.

Samrådssammanställningar

Samrådssammanställning nytt stadsbusslinjenät 2017

Hållplatshandbok

Hållplatshandboken 2019

Sammanställning av remissvar Hållplatshandboken 2019

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län

Trafikförsörjningsprogram

Samrådshandling Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, 2020-2030

Bilagor – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020

Skoltrafik i Uppsala län

Slutrapport. Utredning om skoltrafik i Uppsala län
Bilaga 1. Kommunernas ansvar att anordna skolskjuts för elever med växelvis boende
Bilaga 2. Avtal
Bilaga 3. KTF ULs arbetsprocesser kring skoltrafik
Bilaga 4. Trafikutbud
Bilaga 5. Befolkningsutveckling för personer i åldrarna 0-20 år
Bilaga 6. Samverkansavtal
Bilaga 7. Skolkortsutbud och priser
Bilaga 8. KTF ULs intäkter och kostnader för skoltrafik
Bilaga 9-16. Fakta om skoltrafiken i länets kommuner
Bilaga 17. Övrig trafik och resor kopplade till skoltrafik
Bilaga 18. Skoltrafik i andra län

Årsredovisningar för UL

Läs årsredovisning 2005
Läs årsredovisning 2006
Läs årsredovisning 2007
Läs årsredovisning 2008
Läs årsredovisning 2009
Läs årsredovisning 2010
Läs årsredovisning 2011
Läs årsredovisning 2012

Statistisk årsbok

Läs statistisk årsbok 2014

Läs statistisk årsbok 2015

Läs statistisk årsbok 2016

Läs statistisk årsbok 2017

Läs statistisk årsbok 2018